Home Vrije laboratoriumkeuze voor huisartsenpraktijk

Vrije laboratoriumkeuze voor huisartsenpraktijk

De afspraken binnen een zorgketen in Zeeland blijken niet zo sluitend als gehoopt. Dat oordeelde de Rechtbank Middelburg in een kort gedingvonnis van 2 januari 2012 (LJN: BU9748).

De zorggroep had een overeenkomst gesloten met de zorgverzekeraars voor onder andere diabeteszorg. De gemaakte (tarief-)afspraken omvatten mede de te maken laboratoriumkosten. De zorggroep had daarom, behalve met verschillende huisartsenpraktijken, ook (exclusieve) afspraken gemaakt met een laboratorium. Zij dacht daarmee alle onderdelen van de zorgketen op elkaar te hebben afgestemd, maar dat bleek anders te zijn toen één huisartsenpraktijk per maart 2011 besloot de aan te vragen onderzoeken voortaan te betrekken bij een ander laboratorium.

De zorggroep was het hier niet mee eens en betaalde de huisartsenpraktijk vervolgens een lager tarief voor de geleverde zorg dan was overeengekomen. De praktijk spande daarop een kort geding aan. De zorggroep voerde daarin aan dat zij op grond van de toepasselijke regelgeving (eind-)verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde ketenzorg. Daarom zou zij moeten kunnen beslissen welk laboratorium de onderzoeken mag verrichten. In het contract met de huisartsen werd echter niet vermeld dat met één specifiek laboratorium moest worden samengewerkt. Slechts werd als voorwaarde gesteld dat het laboratorium CCKL-gecertificeerd moest zijn. Het andere laboratorium beschikt ook over deze certificering, zodat de rechtbank oordeelde dat de eis van de huisartsenpraktijk diende te worden toegewezen. De Zorggroep mag de samenwerking tussen de praktijk en het tweede laboratorium niet belemmeren.

Wanneer de zorggroep er nu toe overgaat voortaan in het contract een concreet laboratorium te noemen, kan zij daarmee de vrijheid van de huisartsen inperken. De vraag die dan zal kunnen rijzen, is in hoeverre op die manier de concurrentie tussen laboratoria mag worden uitgeschakeld. Zeker wanneer de zorggroep in de regio een sterke marktpositie weet te verwerven.

Klik hier voor de volledige uitspraak.
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven