Home Waarom direct melden van een (eenzijdig) ongeval cruciaal is

Waarom direct melden van een (eenzijdig) ongeval cruciaal is

Dat het raadzaam is om direct na een (eenzijdig) ongeval een melding te doen bij de politie en/of andere hulpdiensten, en dat dat zelfs van invloed kan zijn op de dekking, volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van afgelopen zomer.

Eiseres in de zaak is als bestuurster van een Audi A1 betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval. Eiseres is met haar auto tegen een lantaarnpaal aangereden en vervolgens tegen de pijler van een matrixbord beland. Daarna is zij direct uit haar auto gestapt en heeft zij de plek van het ongeval verlaten door in een achter haar rijdende auto te stappen. In dat kader verklaarde een getuige van het ongeval dat de bestuurder van de auto waar eiseres in is gestapt tegen eiseres zei: “Stap maar uit schat en stap maar bij mij in, dan weet niemand wie er gereden heeft”.

Twee dagen na het ongeval maakte eiseres telefonisch een melding van het ongeval bij haar WAM- en cascoverzekeraar. De verzekeraar ontving ondertussen ook een brief van Rijkswaterstaat waarin zij aansprakelijk wordt gesteld voor de door Rijkswaterstaat als gevolg van het ongeval geleden schade.

De schade aan de auto van eiseres werd begroot op € 14.745,= en eiseres verzocht haar verzekeraar dat bedrag aan haar uit te keren. De verzekeraar weigerde echter tot uitkering over te gaan, waarna eiseres deze procedure is gestart waarin zij vordert dat de kantonrechter de verzekeraar veroordeelt tot betaling van voornoemd bedrag.

De verzekeraar voert gemotiveerd verweer en doet een tegenvordering. De verzekeraar vordert dat de kantonrechter voor recht verklaart dat eiseres de aansprakelijke persoon is voor de veroorzaking van het ongeval en dat eiseres wordt veroordeeld tot het vergoeden van alle schade die de verzekeraar aan Rijkswaterstaat dient te betalen als gevolg van het ongeval.

De kantonrechter volgt de verzekeraar in haar standpunt dat eiseres haar uit de wet en uit de polisvoorwaarden voortvloeiende mededelingsplicht heeft geschonden en dat zij de belangen van de verzekeraar heeft geschaad door niet direct een melding van het ongeval te maken bij de politie en/of andere hulpdiensten en/of de komst daarvan ter plaatse af te wachten. Nu eiseres dat niet heeft gedaan is het niet mogelijk geweest om te onderzoeken of eiseres ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol e.d. verkeerde. De vraag of dat het geval was, is evenwel van wezenlijk belang voor de verzekeraar, omdat de eventuele dekking van de als gevolg van het ongeval veroorzaakte schade hier in belangrijke mate mee samenhangt, aldus de kantonrechter.

Gelet op het voorgaande is de verzekeraar niet gehouden de geleden schade te dekken en evenmin om tot uitkering aan eiseres over te gaan. De vordering van eiseres wordt dan ook afgewezen.

De tegenvordering van de verzekeraar wordt volledig toegewezen en voor wat betreft de schade van Rijkswaterstaat wordt ambtshalve verwezen naar de schadestaatprocedure.


Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven