Home Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen door Tweede Kamer

KBS

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen door Tweede Kamer

Op 20 april 2021 is het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen door de Tweede Kamer.

Nu is het mogelijk voor ouders om 26 weken ouderschapsverlof op te nemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. In principe is dit verlof onbetaald, tenzij werkgevers en werknemers binnen hun organisatie of in de voor hen geldende cao andere afspraken hierover hebben gemaakt. Omdat is gebleken dat niet iedereen het zich kan veroorloven om onbetaald ouderschapsverlof op te nemen (slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op), heeft het kabinet besloten dat de eerste 9 weken van de 26 weken ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald zullen worden. Hiermee beoogd het kabinet te stimuleren dat het ouderschapsverlof daadwerkelijk zal worden opgenomen.

Met ingang van 2 augustus 2022 (de beoogde inwerkingtreding van de wet) krijgen ouders van het UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon (dat is op dit moment € 223,40). Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om aanvullende afspraken te maken over een aanvulling bovenop de vergoeding van 50% van het UWV.

Het wetsvoorstel bewerkstelligt een wijziging van de Wet Arbeid en Zorg, de Wet Flexibel Werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van de Europese Richtlijn 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de advocaten van onze arbeidsrechtsectie: mr. Debby Kolk, mr. Zorana Koria of mr. Suzanne Steegmans.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven