Home WHOA-jurisprudentie

KBS

WHOA-jurisprudentie

De eerste WHOA-uitspraken op een rijtje

Afkoelingsperiode

ECLI:NL:RBAMS:2021:84
WHOA beschikking inzake afkoelingsperiode met benoeming observator

ECLI:NL:RBDHA:2021:198
WHOA: afkondiging afkoelingsperiode en opheffing beslagen.

ECLI:NL:RBGEL:2021:363
WHOA. Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Toewijzing verzoek afkoelingsperiode.

ECLI:NL:RBNNE:2021:509
WHOA zaak. Niet-ontvankelijk verklaring van een verzoek om een algemene afkoelingsperiode en opheffing van beslagen.

ECLI:NL:RBDHA:2021:3227
WHOA: afkondiging afkoelingsperiode, afwijzing beslag op auto’s, opheffing beslag op roerende zaken, aanwijzing observator.

Herstructureringsdeskundige

ECLI:NL:RBNNE:2021:111
WHOA beschikking inzake aanwijzing herstructureringsdeskundige op verzoek van de schuldenaar.

ECLI:NL:RBNNE:2021:244
WHOA beschikking inzake aanwijzing herstructureringsdeskundige op verzoek van de schuldenaar.

ECLI:NL:RBNNE:2021:285
WHOA zaak. Tussenbeschikking bij een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige.

ECLI:NL:RBDHA:2021:2033
WHOA; afwijzing verzoek aanwijzing herstructureringsdeskundige ex art. 371 Fw; niet in staat lopende verplichtingen te voldoen; taak en kwalificatie herstructureringsdeskundige; gebrek aan belang.

ECLI:NL:RBMNE:2021:1113
WHOA-zaak. Toewijzing herstructureringsdeskundige.

ECLI:NL:RBMNE:2021:1255
WHOA zaak. Afwijzing verzoek herstructureringsdeskundige op de grond dat er geen sprake is van een zelfstandige onderneming die moet worden afgewikkeld. Daarnaast zijn voorgestelde herstructureringsdeskundigen niet onafhankelijk.

ECLI:NL:RBDHA:2021:3228

WHOA: aanwijzing herstructureringsdeskundige ex art. 371 Fw.

Homologatie akkoord

ECLI:NL:RBNNE:2021:1398
Eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA. Alle klassen stemmen voor het akkoord. WHOA schrijft per vennootschap een afzonderlijk akkoord voor, behoudens gevallen bedoeld in artikel 372 Fw.

ECLI:NL:RBDHA:2021:1798
Afwijzing verzoek homologatie van een akkoord op grond van de algemene afwijzingsgronden van artikel 384 lid 2 sub b en sub c Fw. Levensvatbaarheid van de onderneming evident onaannemelijk.

ECLI:NL:RBGEL:2021:1128
Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Homologatie akkoord. “Vergeten” schuldeiser staat in dit geval niet aan homologatie in de weg na alsnog sluiten vergelijkbare overeenkomst met die schuldeiser, waardoor geen ongelijke behandeling van schuldeisers plaatsvindt.

ECLI:NL:RBNHO:2021:3085
Heffing griffierecht mbt verzoek tot afwijzing homologatie akkoord (WHOA). Verzet ex artikel 29 Wgbz.

Overig

ECLI:NL:RBROT:2021:1768
Artikel 42a Fw, whoa. Verstrekking krediet aan tuindersbedrijf om het bedrijf voort te kunnen zetten tijdens de voorbereiding van een akkoord. Rechtbank verleent machtiging ex artikel 42a.

ECLI:NL:RBNNE:2021:1100
WHOA. Verzoek om machtiging tot het verrichten van een rechtshandeling op grond van art. 42a Fw.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven