Home Wie betaalt mijn proceskosten?

Wie betaalt mijn proceskosten?

Wanneer in een civiele zaak een vordering wordt afgewezen kan de rechter de eisende partij in de proceskosten veroordelen. Deze proceskosten bestaan uit een forfaitaire bedrag dat de werkelijke kosten in de meeste gevallen zelfs niet eens benadert. Procederen is nu eenmaal duur.
Kan een eisende partij, die in het ongelijk is gesteld, toch voor het meerdere worden aangesproken zodat de gedaagde partij volledig voor de kosten wordt gecompenseerd?

Het antwoord hierop luidt, dat dit alleen mogelijk is wanneer sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. Hiervan is slechts in uitzonderingssituaties sprake. Alleen als het instellen van een vordering, gelet op de evidente ongegrondheid daarvan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven komt een dergelijke situatie in beeld. Als de eisende partij zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden, kan sprake zijn van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. Bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van procedures past echter terughoudendheid, aldus de jurisprudentie op dit punt, gelet op het algemene erkende recht op toegang tot de rechter.   

De les die uit deze zaak kan worden getrokken is, dat procederen kan leiden tot aanzienlijke kosten en dat een in het gelijk gestelde partij in verreweg de meeste gevallen slechts maar een gedeelte van de proceskosten vergoed zal kunnen krijgen.

Het verdient dan ook aanbeveling om alvorens een procedure te starten of tegen een vordering verweer te voeren een goede kosten-batenanalyse te maken teneinde later onaangename verrassingen te voorkomen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven