Home Wkkgz : een eerste evaluatie

Wkkgz : een eerste evaluatie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is op 1 januari 2017 volledig in werking getreden. Het doel van de wet is een effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling.
De minister van VWS heeft een jaarlijkse Wkkgz-monitor toegezegd om inzicht te geven hoe in de praktijk invulling aan de wet wordt gegeven. De eerste monitor Wkkgz is op 8 februari jl. aan de Tweede Kamer gestuurd. Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Geschillencommissies

Ten eerste blijkt dat de minister van VWS inmiddels maar liefst 31 verschillende geschillencommissies heeft erkend.

In 2017 zijn (t/m 15 oktober 2017) 242 nieuwe zaken bij deze geschillencommissies aangemeld. De meeste geschillen (80) zijn ingediend bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen, gevolgd door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (45) en de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (31). Ook bij geschillencommissies die pas sinds 2017 werkzaam zijn (zoals de Geschillencommissie Ambulancezorg) zijn geschillen ingediend.

In 2017 is in 107 zaken uitspraak gedaan. In 24 zaken werd een schikking bereikt. Het aantal gegrondverklaringen over 2017 is nog niet bekend.

Klachtenfunctionaris

Ten tweede is in de monitor is aan de hand van een enquête gekeken naar de informele klachtenafhandeling. Daaruit blijkt dat de meeste klachtenfunctionarissen werkzaam zijn in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg. Van de klachtenfunctionarissen werkt 40% voor meerdere zorgaanbieders.

De meeste klachtenfunctionarissen vinden hun positie sinds de invoering van de Wkkgz beter gewaarborgd, duidelijker en onafhankelijker. In bijna alle gevallen gaven zij aan dat de zorgaanbieder waar zij werken een schriftelijke leidraad of protocol heeft voor klachtafhandeling (98%). Ook is de zorgaanbieder aangesloten bij een geschillencommissie (94%). Opvallend is dat een groot deel van de klachtenfunctionarissen aangeeft dat de zorgaanbieder waar zij werken (ook) nog een eigen klachtencommissie heeft (71%). In de meeste zorgsectoren is dat onder de Wkkgz niet meer verplicht. 

Ervaringen zorgaanbieders

Ten derde wordt in de monitor ook aandacht besteed aan ervaringen van zorgaanbieders met de Wkkgz. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘nieuwe’ zorgaanbieders (zorgaanbieders die niet onder voorgaande wetgeving vielen) en zorgaanbieders die wel onder voorgaande wetgeving vielen. Volgens de nieuwe zorgaanbieders is de reikwijdte van de Wkkgz niet altijd even duidelijk en zijn de eisen waaraan zij volgens de wet moeten voldoen ook niet altijd even helder. De zorgaanbieders die wel onder de voorgaande wetgeving vielen wijzen op onduidelijkheden in de Wkkgz. Als voorbeelden worden genoemd de termijn wanneer de klachtafhandeling ingaat en wat de verhouding is tussen klachten en claims.

Een niet in de monitor genoemde, maar wel uit het veld gehoorde ervaring is dat zorgaanbieders de behandeling van geschillen door de geschillencommissies regelmatig als (te) weinig juridisch ervaren.

De toekomst zal uitwijzen hoe de uitvoering van deze jonge wet zich in de praktijk verder zal ontwikkelen.

Klik hier voor de monitor.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven