Home Zorgverzekeraars Nederland gaat fraudebeheersing coördineren

Jurriaan Verduijn

Overig
/

Zorgverzekeraars Nederland gaat fraudebeheersing coördineren

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft gisteren op feestelijke wijze haar Kenniscentrum Fraudebeheersing geopend. Het kenniscentrum is geen zelfstandige entiteit, maar een organisatorisch onderdeel van de afdeling “Informatiebeleid en Fraudebeheersing” van ZN. De medewerkers van het kenniscentrum zijn dus bij ZN in dienst. De vraag is op welke bevoegdheid ZN deze activiteiten baseert.

Volgens het nieuwsbericht van ZN zullen zorgverzekeraars fraudesignalen gaan melden bij het kenniscentrum. Het kenniscentrum geeft vastgestelde fraudes, gepleegd door zorgaanbieders, door aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), aldus het nieuwsbericht. Deze voorgenomen werkwijze roept de nodige vragen op. 

 

Zorgverzekeraars hebben op grond van de Regeling zorgverzekering de bevoegdheid om bij verzekerden en zorgaanbieders fraudeonderzoek uit te voeren. De daarvoor geldende voorwaarden zijn in de Regeling zorgverzekering vastgelegd. ZN heeft die bevoegdheid echter niet, want zij is zelf geen zorgverzekeraar. Wanneer zorgverzekeraars “fraudesignalen” aan (onbevoegde) derden bekend gaan maken, kan dat onrechtmatig zijn. Dit kan onder omstandigheden worden gekwalificeerd als schending van de Wet bescherming persoonsgegevens, schending van geheimen, aantasting van eer en goede naam of als smaad(schrift). Dit probleem kan met name spelen wanneer de fraude nog niet is komen vast te staan en er dus slechts een vermoeden van fraude bestaat.

 

Gelet op de in de zorg vaak ingewikkelde en veranderlijke tarief- en prestatieregelgeving van de NZa, zal het regelmatig kunnen voorkomen dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders van mening verschillen over de juiste toepassing van de regelgeving. Wanneer zorgverzekeraars een dergelijke discussie zouden plaatsen in de sleutel van (een vermoeden van) fraude, zal de tussenkomst van het kenniscentrum van ZN in potentie grote negatieve gevolgen kunnen hebben voor de betrokken zorgaanbieder. Het is niet duidelijk op welke wijze ZN waarborgt dat van onrechtmatig handelen in dit verband geen sprake zal zijn.
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven