Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht schetst de kaders die aanbestedende diensten in acht moeten nemen bij het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessieovereenkomsten. Regelmatig worden de aanbestedingsregels niet goed toegepast. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben.

 

Wij adviseren onze cliënten over alle aspecten van het aanbestedingsrecht. Daarnaast treden wij regelmatig op voor partijen die het niet eens zijn met de uitkomst van een inkoopprocedure of aanbesteding.

 

Gezondheidszorg

Het aanbestedingsrecht speelt in de zorg regelmatig een rol. Met de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten, krijgen steeds meer zorgaanbieders met het aanbestedingsrecht te maken. Bijvoorbeeld bij de inkoop van WMO-middelen of de inkoop van jeugdzorg door gemeenten. Ook bij inkoopprocedures door zorgverzekeraars die in beginsel niet aanbestedingplichtig zijn, kunnen de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht een belangrijke rol spelen.

 

Meer weten over Aanbestedingsrecht? Neem dan contact op met:

 

Mr. Mascha Bots   mef.bots@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 837
Mr. Niels van den Burg   n.vandenburg@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 858