Home ACM trekt boete wegens overtreden van medewerkingsplicht in

ACM trekt boete wegens overtreden van medewerkingsplicht in

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), voorheen de Nederlandse Mededingingsautoriteit, heeft vandaag het bezwaar van een ex-werknemer van een onderneming die een boete van EUR 150.000 was opgelegd wegens het overtreden van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 juncto 5:16 Algemene wet bestuursrecht gegrond verklaard. De boete is daarmee komen te vervallen.

Op 14 juli 2009 had de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) ingevolge artikel 69 Mededingingswet aan de ex-medewerker van de onderneming een boete van EUR 150.000 opgelegd, omdat de ex-medewerker had  geweigerd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar overtredingen van artikel 6 Mededingingswet en artikel 81 EG-Verdrag. De ex-werknemer had zich herhaaldelijk beroepen op zijn zwijgrecht ex artikel 53 Mededingingswet, maar volgens de de Raad kwam aan de ex-werknemer van de onderneming geen zwijgrecht op grond van artikel 53 Mw toe.

De beslissing op bezwaar van de ACM is in lijn met een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het Cbb overwoog in haar beslissing van 21 december 2012:

Het College komt tot de conclusie dat aan appellant in zijn hoedanigheid van ex-werknemer van de onderneming die door NMa is betrokken in een onderzoek naar overtreding van het kartelverbod, het zwijgrecht van artikel 53, eerste lid, Mw toekomt. NMa heeft dan ook ten onrechte aangenomen dat appellant, door zich te beroepen op het zwijgrecht, artikel 5:20 Awb heeft overtreden. NMa was derhalve niet bevoegd appellant op grond van artikel 69, eerste lid, Mw voor deze overtreding een boete op te leggen.”

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven