Home ACM wijst zorgverzekeraars op kartelverbod bij herindeling spoedeisende zorg

ACM wijst zorgverzekeraars op kartelverbod bij herindeling spoedeisende zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft enkele jaren geleden aangegeven dat zorgverzekeraars de meer complexe spoedeisende zorg willen gaan concentreren in minder ziekenhuizen. De gedachte is dat dit niet allen de kwaliteit van zorg te goede komt, maar ook de doelmatigheid.

Er bestaat sindsdien veel discussie over de vraag of de door ZN gewenste concentratie van complexe spoedeisende zorg de geclaimde kwaliteits- en doelmatigheidsvoordelen zal opleveren. Onderzoeken die in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn uitgevoerd (zie hier), tonen aan dat de voordelen beperkt zijn en dat bovendien het sluiten van een SEH voor een ziekenhuis ook nadelige effecten heeft.

Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de zorgverzekeraars er inmiddels op gewezen dat zij tot op heden niet heeft niet kunnen vaststellen dat er grote voordelen staan tegenover de verminderde keuzemogelijkheden die door het sluiten van SEH's ontstaan. ACM waarschuwt zorgverzekeraars dat afstemming tussen zorgverzekeraars bij de concentratie van zorg gelet op artikel 6 lid 3 van de Mededingingswet alleen is toegestaan als de voordelen voor patiënt en verzekerde opwegen tegen het nadeel van de verminderde keuzemogelijkheden.

Het is nu aan ZN om op basis van onafhankelijke en goed onderbouwde kwaliteitsstandaarden voor spoedeisende zorg aan te tonen dat de geclaimde voordelen van de concentratie van spoedeisende zorg voor de patiënt en verzekerde opwegen tegen het wegvallen van de keuzemogelijkheden. Slagen zij daar niet in, dan is aannemelijk dat zij het overleg over dit onderwerp moeten staken, omdat verdere afstemming tussen de zorgverzekeraars dan in strijd zal zijn met het kartelverbod.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de ACM.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven