Home Advocaat toegelaten bij politieverhoor van verdachte

Oswald Nunes

Strafrecht
/

Advocaat toegelaten bij politieverhoor van verdachte

De Hoge Raad heeft op 22 december 2015 een voor de strafpraktijk belangrijk arrest gewezen. Kort weergegeven houdt het arrest in dat een aangehouden verdachte vanaf 1 maart 2016 (ook) het recht heeft om zich tijdens een verhoor door de politie te laten bijstaan door een advocaat.

In 2009 had de Hoge Raad al bepaald dat iedere aangehouden verdachte voorafgaand aan een politieverhoor het recht heeft om met een advocaat te kunnen spreken. Indien deze mogelijkheid niet aan de verdachte wordt geboden levert dat in beginsel een vormverzuim op, met als gevolg dat het uit een dergelijk verhoor verkregen bewijs kan worden uitgesloten.

De Hoge Raad gaat met het arrest van 22 december 2015 een stap verder. Indien een aangehouden verdachte niet de gelegenheid is geboden om zich bij zijn verhoor door de politie door een advocaat te laten bijstaan, levert dat in beginsel een vormverzuim op zoals bedoeld in artikel 359a Wetboek van Strafvordering. Bij een dergelijk verzuim moet de rechter vaststellen of daaraan enig rechtsgevolg wordt verbonden. In het uiterste geval kan dat zijn dat de aldus verkregen verklaring van de verdachte van het bewijs wordt uitgesloten.

De Hoge Raad gaat er in het arrest vanuit dat met ingang van 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een aangehouden verdachte het recht heeft op bijstand van een advocaat tijdens zijn verhoor door de politie.

Dit arrest is ook voor de medische (straf-)praktijk van belang. Indien een beroepsoefenaar of een instelling in de gezondheidszorg op enig moment wordt aangemerkt als verdachte, is het raadzaam zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Een advocaat –van KBS- kan vanaf het eerste moment de rechten van de verdachte veiligstellen en deze overigens met raad en daad terzijde staan.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven