Home AFM en NZa werken samen in toezicht op verslaggeving en accountantscontrole zorgverzekeraars

AFM en NZa werken samen in toezicht op verslaggeving en accountantscontrole zorgverzekeraars

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben op 30 januari 2014 een convenant gesloten over kennisdeling en informatie-uitwisseling. Dit samenwerkingsconvenant vervangt het samenwerkingsprotocol van 10 september 2007.

Het nieuwe convenant breidt de bestaande samenwerking tussen beide toezichthouders uit. De AFM en NZa gaan nu ook samenwerken in het toezicht op de financiële verslaggeving van zorgverzekeraars en het toezicht op accountantsorganisaties die deze verslaggeving controleren.

Accountants moeten de specifieke financiële verslaggeving op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Algemene wet bijzondere ziektekosten van zorgverzekeraars controleren. Voortaan deelt de NZa bevindingen over die accountantscontroles met de AFM. De AFM betrekt deze informatie vervolgens bij het bepalen van de prioriteiten van haar toezicht op accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving.

De AFM en de NZa verwachten dat zij door deze nauwere samenwerking bijdragen aan kwalitatief goede verslaggeving en accountantscontrole van zorgverzekeraars.

Bron: www.nza.nl

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven