Home AOV verrekenen of niet?

KBS

AOV verrekenen of niet?

Recent zijn twee uitspraken gepubliceerd over de vraag of een uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering als verkregen voordeel dient te worden verrekend met de schade-uitkering voor verlies verdienvermogen.

In de op 24 mei 2018 gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 1 mei 2018 heeft het hof verrekening toegestaan. In de uitspraak in deelgeschil van de Rechtbank Limburg werd geoordeeld dat de aansprakelijkheidsverzekeraar geen beroep toekwam op verrekening.

In beide zaken is getoetst aan de gezichtspunten zoals geformuleerd door de Hoge Raad in zijn arrest van 1 oktober 2010. De uitkomst is echter verschillend.

In de zaak die voorlag bij de Rechtbank Limburg is de rechter van oordeel dat de betreffende AOV in overwegende mate is te kwalificeren als een sommenverzekering. Op basis van weging van de door de Hoge Raad geformuleerde gezichtspunten werd verrekening niet redelijk beoordeeld.

In de zaak die voorlag bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het hof de betreffende AOV als schadeverzekering gekwalificeerd en geoordeeld dat verrekening redelijk is. Wel ziet het hof aanleiding om de betaalde premies over de volledige looptijd van de AOV in mindering te brengen op het te verrekenen schadebedrag.

Dat de uitspraken verschillen past bij de eerdere rechtspraak. De rechtspraak is casuïstisch en afhankelijk van de uitleg van de verzekeringsovereenkomst, de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en de overige omstandigheden van het geval. Het kan dus lonen om te procederen over de vraag of verrekening in een voorkomend geval al dan niet redelijk is. Of verrekening toegestaan is, maakt immers veel uit voor de hoogte van de schadelast, dan wel de hoogte van de te verkrijgen schadevergoeding.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven