Home Asscher: “Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars schieten niet structureel tekort bij claimbeoordeling”

KBS

Asscher: “Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars schieten niet structureel tekort bij claimbeoordeling”

Minister Asscher antwoordt dit op kamervragen naar aanleiding van een kritische uitzending van het consumentenprogramma Radar op 23 januari 2017 (‘is AOV een wassen neus?’) over het uitkeringsbeleid van private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars.

Minister Asscher licht allereerst toe dat private arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zelf de polisvoorwaarden bepalen. Daarnaast bepalen de verzekeraars in individuele gevallen zelf of de claim c.q. de gezondheidsklachten – conform de polisvoorwaarden – onder de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering vallen. Individuele gevallen kan Asscher niet beoordelen, maar volgens hem is er geen sprake van structureel onzorgvuldig handelen bij de claimbeoordeling. De minister verwijst daarbij naar een onderzoek dat de AFM in 2011 uitvoerde naar het uitkeringsgedrag van arbeidsongeschiktheidsverzekeraars.

Bovendien zijn de rechten van verzekerden volgens het kabinet voldoende gewaarborgd. Als verzekerden het niet eens zijn met de beoordeling van hun claim, dan kunnen ze een klacht indienen bij de verzekeraar, bij het Kifid, of een vordering instellen bij de rechtbank.

Voorts kwam in Radar de problematiek met betrekking tot premierestitutie ter sprake. Op grond van artikel 7:938 BW heeft een verzekerde geen recht op premierestitutie bij een (al dan niet onbewuste) schending van de mededelingsplicht. Dit wetsartikel wordt nader tegen het licht gehouden. Naar verwachting verschijnt in het voorjaar een consultatievoorstel op dit punt. Wij zullen die ontwikkelingen blijven volgen.

Klik hier voor de kamerbrief.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven