Home Beleidsregel vervreemding onroerende zaken aangepast

Beleidsregel vervreemding onroerende zaken aangepast

De Beleidsregel vervreemding onroerende zaken van het College sanering zorginstellingen is per 19 januari jl. vernieuwd, waarbij de mogelijkheid om onroerend goed te vervreemden in een een-op-een proces is verruimd. Het College sanering houdt in zijn toezicht thans ook nadrukkelijk rekening met het maatschappelijk belang van het behoud van vastgoed voor de sociale sector.

Uitgangspunt van de beleidsregels blijft dat zorginstellingen onroerend goed moeten vervreemden in een open en transparant proces (artikel 6). Indien een zorginstelling van mening is dat een afwijking van het open en transparante proces aan de orde is (in de praktijk wordt veelal overdracht aan een specifieke partij beoogd), dan dient de instelling dit, voordat er onomkeerbare besluiten ten aanzien van de onroerende zaken worden genomen, gemotiveerd aan het College sanering voorleggen (artikel 8 lid 1). De vernieuwde beleidsregel voegt hier in artikel 8 lid 2 thans aan toe dat het College sanering instemt, indien een zorginstelling een onroerende zaak wil vervreemden aan een maatschappelijke partij.

Als voorbeelden van maatschappelijke partijen noemt het College sanering in haar berichtgeving jeugdzorginstellingen, woningcorporaties of gemeenten. Deze opsomming is echter niet limitatief. Ook andere  partijen binnen de zorgsector of op het terrein van sociale huisvesting kunnen vallen onder de categorie “maatschappelijke partij”.

Ten aanzien van de prijsbepaling van het onroerend goed blijft ook het uitgangspunt dat de hoogste taxatiewaarde zal worden gevolgd blijft van kracht (zie artikel 10). Echter, een zorginstelling die van mening is dat voor een beoogde transactie dient te worden afgeweken van dit uitgangspunt kan dit thans wel gemotiveerd aangeven zodat het College de argumenten kan meewegen.  Hiermee creëert het College sanering beleidsruimte om maatschappelijke opbrengsten of voordelen mee te wegen die niet in geld zijn uit te drukken. Het College sanering bekijkt een aanvraag per geval en levert daarmee maatwerk in zijn toezicht.

Voor de nieuwe beleidsregel vervreemding onroerende zaken, klik hier.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven