Home Beroep op voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst mogelijk?

KBS

Beroep op voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst mogelijk?

In 2004 wikkelt Delta Lloyd de schade met het slachtoffer af, waarbij onder andere een voorbehoud wordt opgenomen voor ‘niet benoemde en begrote schadecomponenten waarvan wordt aangetoond, dat deze in direct causaal verband kunnen worden gebracht met de gevolgen van dit ongeval’.

In 2008 is het verplichte eigen risico in het kader van de zorgverzekeringen ingevoerd. Voor het slachtoffer had dit tot gevolg, dat de aanschaf van orthopedisch schoeisel veel duurder is geworden, dan waar bij de eindafwikkeling van de schade rekening mee is gehouden. Nu deze kosten destijds niet bij de eindafwikkeling waren besproken en zodoende volgens het slachtoffer niet in de overeengekomen regeling zijn verdisconteerd, dient deze post volgens het slachtoffer alsnog te worden vergoed. Delta Lloyd is van mening dat deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Het slachtoffer verzoekt de rechter in deelgeschil vervolgens om te bepalen dat hem in verband met de kosten van het in 2008 ingevoerde eigen risico een beroep op het voorbehoud toekomt. De rechtbank is duidelijk, dat komt het slachtoffer niet toe. De rechtbank overweegt als volgt.

Het beroep op het voorbehoud berust op de gedachte dat het na de vaststellingsovereenkomst van 2004 in 2008 ingevoerde eigen risico een niet benoemde begrote schadecomponent is, die de kosten voor het slachtoffer ten behoeve van zijn orthopedische schoeisel aanmerkelijk hebben vergroot. Op zich is het volgens de rechtbank juist dat het in 2008 ingevoerde eigen risico een nieuwe kostenpost voor het slachtoffer is. Echter, staat de invoering van het eigen risico niet, zoals – gelet op de tekst van het voorbehoud – is vereist, in direct causaal verband met de gevolgen van het ongeval.

De enkele reden dat het eigen risico niet expliciet is opgenomen in het overeengekomen bedrag betekent niet dat de goede en kwade kansen niet in de vaststellingsovereenkomst zijn verdisconteerd. Daarbij verdient opmerking dat ontwikkelingen in de ziektekostenverzekeringen als deze niet uitzonderlijk zijn. Het pakket van verzekerde zorg wordt regelmatig veranderd, net als de polisvoorwaarden. Als door zo’n wijziging orthopedisch schoeisel volledig zou worden vergoed, zou dit tot de kwade kansen voor Delta Lloyd behoren.

Bovendien bleek ter zitting, dat de wens van het slachtoffer om een voorbehoud op te nemen destijds was ingegeven door zijn onzekerheid over een mogelijke verslechtering van zijn fysieke conditie, waardoor zijn beperkingen groter zouden worden en hij daardoor meer (inkomens)schade dan voorzien zou ondervinden. De in de procedure overgelegde correspondentie gaf geen aanknopingspunten voor de rechtbank voor de conclusie dat het opnemen van het voorbehoud de bedoeling had dat er bij elke ontwikkeling die tot financieel nadelige gevolgen leidt een beroep op zou kunnen worden gedaan.

Dit leidt tot de conclusie, dat zowel de tekst als de bedoeling van het voorbehoud aan een beroep daarop met de kosten van het in 2008 ingevoerde eigen risico in de weg staat.

Voor de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 26 april 2018 klikt u hier. (ECLI:NL:RBNHO:2018:3805)

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven