Home Beslag op buitenlandse bankrekening wordt eenvoudiger

KBS

Beslag op buitenlandse bankrekening wordt eenvoudiger

Het innen van vorderingen in het buitenland wordt eenvoudiger. Afgelopen zomer is binnen de Europese Unie een beslagverordening aangenomen, waarmee op uniforme wijze binnen Europa beslag op bankrekeningen kan worden gelegd (nr. 655/2014; zie Publicatieblad EU L189/59). De inwerkingtreding ervan laat helaas nog wel even op zich wachten. Pas op 18 januari 2017 is de verordening van kracht.

De beslagverordening bevat ook bijzondere instrumenten om via de rechtbank informatie over bankrekeningnummers in Europa van de tegenpartij op te vragen. Deze beslagverordening biedt bovendien het voordeel, dat verlof voor de beslaglegging kan worden gevraagd bij de rechtbank, waarbij de bodemprocedure aanhangig wordt gemaakt. Dat verlof kan vervolgens ook in andere lidstaten ten uitvoer worden gelegd zonder daarover opnieuw een rechterlijke instantie in die lidstaat in te schakelen.

Aan het Europese beslag zijn wel de nodige waarborgen verbonden, zoals bijvoorbeeld een zekerheidstelling door de beslaglegger voor eventuele schade als blijkt dat het beslag onterecht is gelegd.

Voor de verordening, klik hier.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven