Home Bevel Inspecteur onrechtmatig

Ernst de Jong

Overig
/

Bevel Inspecteur onrechtmatig

De Inspectie voor de Gezondheidszorg had in oktober 2013 aan Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn niet het bevel mogen geven dat de huisarts Tromp gedurende zeven dagen geen zorg meer mocht verlenen.

Dit volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juni 2016 in de zaak waarin de betrokken huisarts eerder aan een terminale patiënt een zeer grote hoeveelheid morfine en dormicum toediende. Kort daarop overleed de patiënt. De huisarts vulde een verklaring van natuurlijk overlijden in. De zaak kwam echter aan het licht doordat een co-assistent de gang van zaken besprak met haar studiebegeleider. Daarop is de kwestie aangekaart bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie. Kort hierop moest de huisarts zelf worden opgenomen op een afdeling voor psychiatrie. Enige tijd later heeft de huisarts zich gesuïcideerd.

De Kwaliteitswet Zorginstelling (inmiddels ingetrokken) bepaalde dat een inspecteur alleen een bevel kon geven als er niet alleen een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid was, maar daarnaast het nemen van maatregelen niet uitgesteld kon worden.
 

De Raad van State is van oordeel dat aan de tweede voorwaarde in dit geval niet was voldaan. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat er “een reëel risico bestond dat de huisarts zijn werkzaamheden binnen afzienbare tijd zou hervatten en dat dit slechts door het geven van een bevel was te voorkomen”. De huisarts had zich eind augustus 2013 ziek gemeld en zijn diensten zouden tot en met december 2013 worden waargenomen. De inspecteur heeft dit ook zelf vastgesteld. Het had in de rede gelegen dat hij goed zou motiveren waarom acuut ingrijpen, ruim een maand na de melding bij de inspecteur en na het afronden van het strafrechtelijk onderzoek, desondanks noodzakelijk was. Omdat die toereikende motivering ontbreekt, is niet voldaan aan de tweede voorwaarde en is het bevel onrechtmatig gegeven, aldus de hoogste algemene bestuursrechter. De uitspraak van de Raad van State is hier te vinden.

Het is zeker niet de eerste keer dat een door de Inspectie opgelegd bevel onrechtmatig wordt beoordeeld door de rechter. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een andere uitspraak van de Raad van State en een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven