Home CBB: geen extra vergoeding ziekenhuizen voor kapitaallasten

KBS

CBB: geen extra vergoeding ziekenhuizen voor kapitaallasten

Op 17 september 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) geoordeeld over het beroep van het Gemini Ziekenhuis, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum tegen het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om geen extra vergoeding toe te kennen voor kapitaallasten in verband met wijziging van het bekostigingssysteem.

Met ingang van 2012 is voor de ziekenhuiszorg een nieuw systeem van prestatiebekostiging ingevoerd. Dit brengt onder meer met zich dat het systeem van functiegerichte budgettering wordt beëindigd en dat de gegarandeerde, productieonafhankelijke kapitaallastenvergoeding voor ziekenhuizen komt te vervallen. Onder het systeem van functiegerichte budgettering worden de in de budgetten van ziekenhuizen op te nemen bedragen voor kapitaallasten bepaald aan de hand van de Beleidsregel afschrijving (CI-957/CA-165). Deze beleidsregel gaat uit van vaste jaarlijkse afschrijvingspercentages.

Onder het nieuwe systeem van prestatiebekostiging dragen ziekenhuizen zelf het risico voor de dekking van de kapitaallasten. Mede in verband hiermee heeft verweerster, op aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een aantal overgangsregelingen in het leven geroepen waaronder de Beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2011 t/m 2016 (BR/CU-2001). Deze beleidsregel voorziet tot en met 2016 in een procentueel aflopende garantie voor een kapitaallastenvergoeding die ziekenhuizen onder het systeem van functiegerichte budgettering zouden hebben gehad.

Het geschil gaat over de wijze van afschrijving van de resterende boekwaarde van gebouwen van voornoemde ziekenhuizen. Volgens de ziekenhuizen heeft de NZa het verzoek om versnelde afschrijving op grond van de Beleidsregel afschrijving ten onrechte afgewezen.

Het CBB verklaart de beroepen ongegrond. Het CBB stelt voorop dat de overgang van het systeem van functiegerichte budgettering naar prestatiebekostiging soms dwingt tot afwijking van de Beleidsregel afschrijving. Echter, in deze gevallen is niet aannemelijk gemaakt dat de investeringsbeslissingen zijn genomen op een tijdstip voordat de ziekenhuizen rekening konden houden met de wijziging van het overheidsbeleid en het daarbij te voeren overgangsbeleid. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat sprake is van onevenredige financiële gevolgen of dat de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in gevaar komt. De NZa heeft terecht geen aanleiding gezien om van de Beleidsregel afschrijving af te wijken.

Klik voor de volledige uitspraken op de volgende links:
ECLI:NL:CBB:2013:130
ECLI:NL:CBB:2013:131
ECLI:NL:CBB:2013:132
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven