Home Cessieverbod Menzis onrechtmatig

Cessieverbod Menzis onrechtmatig

Menzis hanteerde sinds 1 januari 2015 in haar Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de zorgverzekering een zogenaamd cessieverbod. Verzekerden van Menzis konden hun aanspraken op vergoeding van zorg hierdoor niet meer bij akte overdragen aan hun hulpverlener. Dit terwijl veel niet-gecontracteerde zorgaanbieders gebruik maken van aktes van cessie, ten einde ervan verzekert te zijn dat zij voor de aan de patiënt geleverde zorg ook daadwerkelijk betaald worden.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland overweegt dat Menzis in beginsel vrij staat om in de contractuele verhouding met haar verzekerden een cessieverbod op te nemen, maar dat de belangen van zorgaanbieders  met die contractuele verhouding zodanig zijn verbonden dat het Menzis niet zonder meer vrij staat de belangen die zorgaanbieders kunnen hebben bij een behoorlijke nakoming te verwaarlozen. Aangenomen moet worden dat het voor de zorgverzekering niet anders is voor de belangen die een zorgaanbieder kan hebben bij de inrichting en uitvoering van die contractuele verhouding. Het staat Menzis ook niet zonder meer vrij de belangen die de zorgaanbieder daarbij kan hebben te verwaarlozen.

De vraag of Menzis de belangen van (niet-gecontracteerde) zorgaanbieders met het cessieverbod verwaarloost, wordt door de voorzieningenrechter in niet mis te verstane bewoordingen bevestigd. De door Menzis aangevoerde rechtvaardigingsgronden voor het cessieverbod worden allemaal verworpen, met name omdat het cessieverbod substantieel nadeel toebrengt aan de belangen die aan de zijde van de patiënten en de niet-gecontracteerde zorgaanbieder zijn gemoeid met het rechtstreeks kunnen afhandelen van declaraties tussen de zorgaanbieder en Menzis.

Voor de uitspraak, klik hier.

NB: inmiddels staat Menzis het gebruik van een akte van cessie weer toe, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven