Home DGA’s opgelet: leg alle rechten en plichten tussen u en de vennootschap schriftelijk vast!

DGA’s opgelet: leg alle rechten en plichten tussen u en de vennootschap schriftelijk vast!

DGA’s opgelet: leg alle rechten en plichten tussen u en de vennootschap schriftelijk vast!

Bent u zowel bestuurder als aandeelhouder van de bv? Dan geldt voor u als DGA dat u op grond van de wet rechten en plichten tussen u en de vennootschap schriftelijk moet vastleggen. Niet-gedocumenteerde rechtshandelingen zijn op grond van art. 2:247 BW namelijk vernietigbaar. In deze bijdrage zet ik kort uiteen wat art. 2:247 BW precies inhoudt en leg ik uit op welke wijze de risico’s kunnen worden beperkt.

Schriftelijkheidsvereiste

Op grond van art. 2:247 BW bestaat de verplichting om rechtshandelingen tussen de DGA en de DGA-vennootschap schriftelijk vast te leggen. Ook eenzijdige rechtshandelingen, zoals het kwijtschelden van een schuld, moeten schriftelijk worden vastgelegd. Binnen welke termijn deze rechtshandelingen moeten worden vastgelegd is niet wettelijk bepaald.

De achterliggende gedachte van het schriftelijkheidsvereiste is dat bij DGA-vennootschappen het risico bestaat dat de DGA handelingen verricht in zijn eigen voordeel en in het nadeel van de schuldeisers.

Uitzondering

Het schriftelijkheidsvereiste is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de gebruikelijke voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. In de wet, rechtspraak en literatuur is geen helder onderscheid te ontwaren tussen welke rechtshandelingen nu wel en niet onder deze uitzondering vallen.

Vernietigbaarheid

Indien een rechtshandeling tussen de DGA en de vennootschap niet schriftelijk is vastgelegd en niet onder de uitzondering valt, kan de vernietiging van de rechtshandeling worden ingeroepen. De vernietiging kan enkel worden ingeroepen door de vennootschap. Wanneer de vennootschap failliet is, kan de vernietiging worden ingeroepen door de curator. Art. 2:247 BW zal daarom met name in faillissementssituaties een rol spelen.

Vernietiging van een rechtshandeling betekent dat de rechtshandeling als het ware nooit heeft plaatsgevonden. De prestaties die over en weer op basis van de rechtshandeling zijn geleverd, moeten worden teruggedraaid. Indien bijvoorbeeld een koopovereenkomst met betrekking tot een voertuig wordt vernietigd, moet de betaalde koopsom worden terugbetaald aan de koper en keert het eigendom van het voertuig terug bij de verkoper.

Aandachtspunten

Indien u als DGA rechtshandelingen aangaat met de DGA-vennootschap is het van belang dit op schrift te stellen. Aangezien geen helder onderscheid bestaat tussen rechtshandelingen die al dan niet onder de uitzondering op het schriftelijkheidsvereiste vallen, is het verstandig alle rechtshandelingen die worden aangegaan tussen de DGA en de DGA-vennootschap op enige wijze te documenteren. Dit voorkomt dat in een faillissementssituatie de curator de vernietiging kan inroepen op grond van art. 2:247 BW.

Mocht u verdere vragen hebben op het snijvlak tussen ondernemings- en faillissementsrecht, kunt u gerust contact opnemen met Hans Hendriks, Evert Jan de Koning, Thom Roelen en Mieke Stap.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven