Home Discussie over winstuitkering ziekenhuizen

Discussie over winstuitkering ziekenhuizen

Minister Schippers (Volksgezondheid) wil het voor aanbieders van medisch-specialistische zorg onder voorwaarden mogelijk maken om winst uit te keren aan investeerders. SP, PVV, CDA en ChristenUnie zijn kritisch.

Door het uitkeren van winst mogelijk te maken, moet het voor ziekenhuizen makkelijker worden om risicodragend kapitaal aan te trekken. De minister verwacht dat hierdoor kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid verbeteren. D66 en SGP zijn op hoofdlijnen positief, maar een groot deel van de oppositie is niet overtuigd. We moeten van de zorg geen markt maken, zegt Leijten (SP). Slob (ChristenUnie) betoogt dat ziekenhuizen publieke belangen moeten dienen, en geen private. Zorggeld hoort niet in de zakken van investeerders te verdwijnen, vindt Bruins Slot (CDA). Klever (PVV) is geen principieel tegenstander, maar ziet veel meer risico's dan voordelen.

Ziekenhuizen kunnen moeilijk financiering vinden
Het is voor veel ziekenhuizen lastig om leningen af te sluiten, omdat banken de risico's te groot vinden. Dat komt voor een belangrijk deel door politieke onzekerheid over bezuinigingen en systeemwijzigingen, menen Slob en Van der Staaij (SGP). Het aantrekken van risicodragend kapitaal is een oplossing voor de kapitaalbehoefte van ziekenhuizen, betoogt VVD'er Arno Rutte. Vooral zorgverzekeraars zullen (minderheids)aandeelhouder willen worden in ziekenhuizen, verwacht Klever, om zo hun machtspositie te vergroten. En dat is volgens haar niet in het belang van de verzekerden. Leijten zoekt de oplossing in een waarborgfonds voor ziekenhuizen.

Voorwaarden aan winstuitkering
Pas drie jaar na de investering, voldoende financiële reserves, een positieve beoordeling van de kwaliteit. Om winst te mogen uitkeren moeten aanbieders van medisch-specialistische zorg aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Op die manier worden investeerders die snel geld willen verdienen, volgens Rutte geweerd. Dijkstra (D66) en Bouwmeester (PvdA) stellen een aantal aanscherpingen voor om “cowboys en sprinkhanen” daadwerkelijk buiten de deur te houden. Daar kan Van der Staaij zich in vinden, maar hij waarschuwt voor te strenge regels die elke investeerder afschrikken. Klever spreekt juist van “nepwaarborgen”.

Positieve versus perverse prikkels
Leiden winstuitkeringen tot perverse of juist tot positieve prikkels? Winstbejag is geen goede raadgever, stelt Bruins Slot. Zij vreest, net als Leijten en Slob, dat ziekenhuizen onder druk van aandeelhouders stoppen met onrendabele behandelingen en de kwaliteit verlagen. Maar Dijkstra, Rutte en Bouwmeester denken juist dat investeerders er belang bij hebben dat ziekenhuizen uitblinken in kwaliteit en dienstverlening, omdat dit meer patiënten aantrekt. Ook verwachten zij dat ziekenhuisorganisaties efficiënter gaan werken en meer zullen innoveren. Alle ziekenhuizen moeten aan dezelfde (kwaliteits)eisen voldoen, zegt de minister.

De Kamer stemt op 1 juli over het wetsvoorstel en de moties.

Bron: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/winstuitkering.jsp#0

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven