Home Eenzijdig expertiserapport niet bindend

Eenzijdig expertiserapport niet bindend

In veel letselschadezaken wordt een medisch deskundige geraadpleegd om informatie te krijgen over de aard en de ernst van het letsel, de relatie tussen het letsel en het ongeval en de prognose. Een medisch deskundige kan door partijen gezamenlijk worden ingeschakeld, door één van partijen afzonderlijk of door de rechter.

In deze verkeerszaak, waarbij een aanrijding plaatsvond tussen een auto en een camper en de verzekeraar van de veroorzakende partij aansprakelijkheid had erkend – had de benadeelde eenzijdig een psychiatrische expertise laten verrichten. Alhoewel de rechter vrij is in de waardering van een eenzijdig expertiserapport, werd in dit deelgeschil het verzoek van de benadeelde, om het rapport van de psychiater bij de verdere schaderegeling tussen partijen als bindend uitgangspunt te laten gelden, afgewezen. De rechtbank achtte hierbij van belang (i) dat de verzekeraar niet betrokken was bij de keuze van de deskundige, (ii) dat er onvoldoende hoor en wederhoor had plaatsgevonden, (iii) dat de medisch deskundige niet de beschikking had over alle relevante informatie en (iv) dat de psychiater de door de verzekeraar aangevoerde kritiek op onvoldoende wijze in het rapport had laten meewegen. Deze uitspraak laat zien dat het inwinnen van een eenzijdige medische expertise niet zonder risico’s is in die zin, dat de rechter bij gegronde kritiek op de wijze van tot stand komen en/of op de inhoud daarvan het rapport buiten beschouwing kan laten.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven