Home Geen beroep op clausule uitsluiting aansprakelijkheid door grote professionele partij jegens ZZP’er

KBS

Geen beroep op clausule uitsluiting aansprakelijkheid door grote professionele partij jegens ZZP’er

Rechtbank Den Haag heeft op 28 mei 2014 (publicatiedatum 16 juni 2014; ECLI:NL:RBDHA:2014:6526) vonnis gewezen waarin de uitsluiting van schade in algemene voorwaarden centraal staat. Eiseres, aanbieder van sportmassage- en blessurepreventie opleidingen, had met KPN een overeenkomst gesloten voor de externe opslag van bestanden op haar computer en harde schijf (back-up overeenkomst). Toen de computer van eiseres crashte, heeft KPN bij het sluiten van het oude account en het openen van een nieuw account verzuimd om de bestanden uit het oude account naar het nieuwe account over te hevelen. Alle bestanden van eiseres waren daardoor niet meer toegankelijk, met schade tot gevolg. Eiseres heeft KPN aansprakelijk gesteld voor haar schade. KPN beriep zich op het exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden, op grond waarvan aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. Eiseres stelde met succes dat dit beroep onredelijk bezwarend is, op grond van de zogenaamde ‘grijze lijst’ (artikel 6:237 aanhef en onder f BW).

Een algemene voorwaarde die op de grijze lijst is vermeld, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Hoewel een beroep op deze grijze lijst in beginsel enkel openstaat voor consumenten, oordeelde de rechtbank dat eiseres 'een met consumenten vergelijkbare positie' inneemt en mitsdien ook haar een beroep op de grijze lijst toekomt. In dit verband vindt de rechtbank van belang dat eiseres een kleine zelfstandige is, geen personeel in dienst heeft en haar eenmanszaak lange tijd naast haar baan in loondienst als fysiotherapeute heeft gevoerd. Verder staat vast dat de door KPN aangeboden back-up dienst niet onmiddellijk samenhangt met de bedrijfsmatig door eiseres ondernomen activiteiten en buiten het gebied van de eigenlijke professionele activiteit ligt, namelijk het verzorgen van sportmassage opleidingen. Voor eiseres is het volgens de rechtbank op dezelfde voet als bij een consument onwenselijk te achten dat in gevallen als deze – waarbij door KPN een fout met grote gevolgen is gemaakt – een wettelijke verplichting tot schadevergoeding wordt uitgesloten. Temeer nu KPN als grote professionele organisatie is aan te merken en eiseres in generlei onderhandelingspositie over de algemene leveringsvoorwaarden tegenover KPN stond.

Over de schadeomvang dienen partijen zich nog uit te laten.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven