Home Financiële tegemoetkoming voor nabestaanden dood door schulddelicten

KBS

Financiële tegemoetkoming voor nabestaanden dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 treedt een wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking. Hierdoor kunnen nu ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten (schulddelicten in het verkeer en dood door schuld) een financiële tegemoetkoming van het Schadefonds geweldsmisdrijven verkrijgen. In de vroegere regeling was een dergelijke tegemoetkoming alleen mogelijk voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Indien het Schadefonds aannemelijk acht dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 of artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht, kan het Schadefonds een tegemoetkoming van € 5.000 toekennen aan de nabestaande(n). Dit bedrag is een tegemoetkoming voor het leed van de nabestaande (smartengeld) en eventuele financiële schade als gevolg van het delict. Daarenboven kunnen nabestaanden nog een tegemoetkoming krijgen voor uitvaartkosten en schade door het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven