Home Fiscus vist achter het net

KBS

Fiscus vist achter het net

In deze zaak is geprocedeerd over de toepassing en uitleg van het bodemvoorrecht van de fiscus in verhouding tot een gevestigd pandrecht op roerende zaken (waaronder inventaris en machines) bij beëindiging van de huurovereenkomst voor datum faillissement.

Het hof overwoog dat in deze zaak vaststaat dat gefailleerde ten tijde van het intreden van haar faillissement feitelijk geen toegang meer heeft tot de bedrijfsterreinen zonder medewerking van de verhuurder, omdat de onderhuurovereenkomst voor faillissement tussen gefailleerde en de verhuurder was beëindigd. De bedrijfsterreinen kunnen op het beslissende moment niet als de bodem van gefailleerde worden gekwalificeerd. De inventaris en machines op die bedrijfsterreinen hebben daarom niet te gelden als bodemzaken van de fiscus. De fiscus vist hiermee achter het net. De curator, die op grond van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigd, heeft dan ook geen aanspraak op de verhaalsopbrengst van de roerende zaken.

Heeft u vragen over uw rechten en verplichtingen wanneer sprake is van een faillissement? Neem dan contact op met Hans Hendriks, Mieke Stap, Thom Roelen of Zorana Koria.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven