Home Geen nader onderzoek naar aantal nakomelingen spermadonor

KBS

Geen nader onderzoek naar aantal nakomelingen spermadonor

De zaak van het Rijnstate Ziekenhuis was de laatste tijd al meerdere keren in het nieuws. Gebleken was immers dat met het zaad van een spermadonor 37 nakomelingen zijn verwekt door een KID-behandeling, terwijl het CBO Advies uit 1992 een maximum van 25 kinderen adviseert.

Het ziekenhuis heeft daarop vele maatregelen genomen om zo een overschrijding in de toekomst te voorkomen. Ook is een externe gynaecoloog ingeschakeld om het exacte aantal nakomelingen van 37 zekerheidshalve nogmaals te controleren en te bevestigen. Voorts heeft het ziekenhuis alle moeders met nog gereserveerd zaad over de overschrijding geïnformeerd.

Met de desbetreffende zaaddonor en één van de moeders specifiek vond intensiever contact plaats. Dit om hun begrijpelijke boosheid en onduidelijkheid weg te nemen. Dat kon echter niet voorkomen dat zij de rechtbank verzochten om andere onafhankelijke deskundigen aan te stellen om circa 5.000 dossiers te laten onderzoeken, om zo het exacte aantal nakomelingen (nogmaals) te laten vaststellen. Zij wilden hierover immers absolute zekerheid verkrijgen. Daarnaast wilden zij ook hun mogelijk geleden en nog te lijden schade door een deskundige onderzocht hebben.

Gisteren heeft de Rechtbank Gelderland geoordeeld dat de gevraagde onderzoeken er niet zullen komen. In een uitvoerig gemotiveerde beschikking komt de rechtbank kortweg tot de conclusie dat er tegen de toewijzing van het verzoek meerdere zwaarwegende bezwaren bestaan, zoals de uitvoerbaarheid van zulk (omvangrijk) onderzoek, de daarmee gepaard gaande (hoge) kosten, de te respecteren belangen van 5.000 patiënten etc. Daarbij nam de rechtbank ook in aanmerking dat de belangen van de verzoekers zuiver emotioneel zijn en die vormen over het algemeen onvoldoende belang in de zin van art. 3:303 BW bij het voeren van een civiele procedure. Voorts was van belang dat de verzoekers niet aannemelijk hadden gemaakt dat zij in enig opzicht (op geld waardeerbare) schade lijden.

Ondanks deze uitspraak zal het ziekenhuis nogmaals met de verzoekers in gesprek gaan om te kijken of toch naar tevredenheid antwoord kan worden gegeven op hun resterende vragen.

Het ziekenhuis werd in deze kwestie bijgestaan door Oswald Nunes en August de Hoogh

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven