Home Géén nieuwe kans voor de maatschap

Géén nieuwe kans voor de maatschap

In haar schriftelijke beantwoording van vragen gesteld door de Tweede Kamer naar aanleiding van het bericht in Zorgvisie “fiscus geeft oude maatschap nieuwe kans”, heeft minister Schippers aangegeven dat van een nieuwe kans geen sprake is.

Het bericht in Zorgvisie van afgelopen december gaf aanleiding tot enige consternatie. Per 1 januari 2015 is in de ziekenhuiszorg het aparte honorariumtarief voor medisch specialisten afgeschaft. De zorgverzekeraar heeft daardoor nu nog slechts één onderhandelingspartner, de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Deze maatregel had als doel de ‘gelijkgerichtheid’ van de belangen van medisch specialisten en het ziekenhuis bevorderen. Dit zou vervolgens weer moeten leiden tot een betere beheersbaarheid van de zorguitgaven.

 

De verwachting bestond dat medisch specialisten, als gevolg van de afschaffing van hun eigen tarief, door de Belastingdienst niet langer als zelfstandig ondernemer zouden worden erkend. Om die reden hebben medisch specialisten eind 2014 massaal persoonlijke bv's opgericht en hun beroepsuitoefening daarin ondergebracht. Niet de medisch specialist, maar zijn persoonlijke bv sloot zich vervolgens aan bij het ‘medisch specialistisch bedrijf’ (MSB), dat ging fungeren als onderaannemer van het ziekenhuis voor het leveren van de zorg door de medisch specialisten.

 

Zorgvisie signaleerde echter dat de Belastingdienst in concrete gevallen medisch specialisten die niet via een persoonlijke bv aan het MSB deelnamen, toch als zelfstandig ondernemer aanmerkte. De minister werd gevraagd of deze ontwikkeling een terugkeer betekende naar de oude situatie van vóór 2015. De minister heeft in haar beantwoording van deze vragen op 7 februari aangegeven dat het één los staat van het ander. De vraag of een specialist rechtstreeks of indirect (door middel van een persoonlijke bv) participeert in het MSB, heeft geen betrekking op de samenwerking tussen het ziekenhuis en het MSB. Een terugkeer naar de oude situatie voor de invoering van integrale bekostiging is dan ook niet aan de orde.

 

In de Kamervragen wordt nog gevraagd naar de wenselijkheid om alle medisch specialisten in ziekenhuizen verplicht in loondienst werkzaam te laten zijn. De minister heeft in antwoord daarop aangegeven dat zij weliswaar een voorkeur heeft voor het ‘loondienstmodel’ boven het ‘samenwerkingsmodel’ (met een MSB), maar dat uit onderzoek door VWS in 2015 is gebleken dat er grote onzekerheid bestaat over de vraag of een verplicht dienstverband daadwerkelijk zou leiden tot een structurele kostenbesparing in de ziekenhuiszorg.

 

Afgewacht zal moeten worden wat de positie van het nieuw te vormen kabinet op dit onderwerp zal zijn.

 

De beantwoording van de Kamervragen vindt u hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven