Home Grotere rol van de NZa en IGZ bij fusies in de zorg

Grotere rol van de NZa en IGZ bij fusies in de zorg

Tot op heden wordt een fusie in de zorg over het algemeen door de Nederlandse Mededingingsautoriteit beoordeeld aan de hand van mededingingsrechtelijke uitgangspunten, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit een zienswijze geeft over de markt en de gevolgen van de fusie op de concurrentie. Uitgangspunten als kwaliteit van zorg en continuïteit van zorg worden hierbij niet tot nauwelijks meegenomen.

In de Tweede Kamer bestaat al langer zorg over de gevolgen van fusies in de zorgsector. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de regels rondom het signaleren van financiële problemen van zorginstellingen en schaalvergroting in de zorg worden aangescherpt.
 

Ten aanzien van fusies in de zorg zal in het wetsvoorstel een grotere rol worden toebedeeld aan de NZa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens het persbericht zullen fusies door de NZa worden getoetst “op risico’s voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg. Daarbij gaat het om een zorgvuldig fusieproces, maar ook bijvoorbeeld om bereikbaarheid van spoedeisende hulp, crisisopvang binnen de GGZ en acute verloskunde. In het uiterste geval komt er een opsplitsingbevoegdheid als dat voor de kwaliteit van de zorg noodzakelijk is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (IGZ) kan de minister tot een aanwijzing adviseren.”
 

Op welke wijze de rol van de Nza en IGZ zal worden ingevuld zal bij moeten blijken bij indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven