Home Hoe gaat u in verzet tegen een faillietverklaring?

Hoe gaat u in verzet tegen een faillietverklaring?

Hoe gaat u in verzet tegen een faillietverklaring?

Failliet worden verklaard zonder dat u op de hoogte was van de faillissementsaanvraag en -zitting. Het klinkt misschien opmerkelijk, maar in de praktijk komt dit regelmatig voor. In dergelijke gevallen is het doorgaans zaak te zorgen dat het faillissement snel van tafel is.

Dit kunt u bereiken door verzet in te stellen tegen de faillietverklaring. In deze bijdrage leg ik uit hoe het kan dat u zonder uw medeweten failliet kunt worden verklaard en zet ik kort uiteen wat de rol van de curator is. Vervolgens leg ik uit hoe u via het instellen van verzet snel van het faillissement af kunt zijn.

Het uitspreken van faillissement

Wanneer u een vordering van een schuldeiser niet betaald, kan deze uw faillissement aanvragen. De schuldeiser moet hiervoor een verzoekschrift indienen bij de rechtbank van uw woonplaats. Na ontvangst zal de rechtbank een zitting inplannen, waarop het verzoekschrift wordt behandeld. De rechtbank zal u oproepen om bij deze zitting aanwezig te zijn. Onder omstandigheden, bijvoorbeeld door een verhuizing, kan het voorkomen dat deze oproep u niet bereikt, waardoor u niet op de hoogte bent van de faillissementsaanvraag. Ook wanneer u niet ter zitting verschijnt en geen verweer heeft gevoerd, kan de rechtbank vervolgens overgaan tot het uitspreken van uw faillissement.

De curator

Indien u failliet wordt verklaard, verliest u het beheer en de beschikking over uw vermogen. Uw bankrekeningen zullen worden geblokkeerd en u bent niet meer bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. De rechtbank zal bij het uitspreken van het faillissement een curator benoemen die is belast met beheer en de vereffening van uw vermogen.

Meteen na het uitspreken van het faillissement zal de curator zijn werkzaamheden aanvatten en trachten met u in contact te treden. Het is van belang meteen met de curator rond de tafel te gaan. Zodra u aangeeft in verzet te zullen gaan tegen de faillietverklaring zal de curator zich terughoudend moeten opstellen en zijn werkzaamheden zo veel als mogelijk moeten beperken.

Het instellen van verzet

Indien u verzet wenst in te stellen dient u dit binnen 14 dagen na de faillietverklaring te doen. Het verzet wordt ingesteld door middel van een verzoekschrift. Voor het instellen van verzet is het verplicht dat u zich laat bijstaan door een advocaat.

De behandeling van het verzet

Bij de beoordeling van het verzet beoordeelt de rechtbank of de vordering van de aanvrager (nog) bestaat en of u bent opgehouden te betalen. De rechtbank beoordeelt dit aan de hand van de gegevens die gelden op het moment dat zij het verzetschrift beoordeelt.

Om ervoor te zorgen dat het verzet slaagt, is het dus van belang dat u aantoont dat u de vordering van de aanvrager heeft betaald. Het is overigens ook voldoende indien u met de aanvrager van het faillissement alsnog een betalingsregeling weet te treffen.

Daarnaast moet u de kosten van de curator volledig voldoen. Hoe langer u wacht met het instellen van het verzet, hoe hoger deze kosten zullen uitvallen. Het is daarom van belang het verzet zo snel als mogelijk in te stellen.

De behandeling van het verzetschrift kan schriftelijk geschieden, wanneer alle betrokken partijen hiermee akkoord gaan. Indien de rechtbank het faillissement vernietigt, herkrijgt u het beheer en de beschikking over uw vermogen. Het faillissement wordt dan geacht nooit te hebben bestaan.

Heeft u verdere vragen over het faillissementsrecht of bijstand nodig bij het instellen van verzet, neem dan gerust contact op met Hans Hendriks, Thom Roelen of Mieke Stap.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven