Home Hoe het Gerechtshof een motorboot deed verdwijnen

KBS

Hoe het Gerechtshof een motorboot deed verdwijnen

Vorige maand deed de Hoge Raad een uitspraak in een opmerkelijke zaak over een motorboot. Daarin was eerder door de lagere rechters verschillend geoordeeld over de staat van de tweedehands motorboot en over de gesloten koopovereenkomst.

De koper had de overeenkomst met de verkoper over de aanschaf van een motorboot ontbonden toen kort na levering osmose was geconstateerd. Die ontbinding was in een brief van de advocaat van de koper ingeroepen en de koopsom werd teruggevorderd. De verkoper weigerde en een procedure bij de kantonrechter werd gestart. De kantonrechter vond de ontbinding niet terecht en wees de vordering af.

In hoger beroep was het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch echter anders van mening en wees de vordering toe. Echter, het Gerechtshof verzuimde in de uitspraak (bij toewijzing van de vordering tot terugbetaling van de koopsom) toe te voegen, dat de koper de motorboot weer aan de verkoper moest teruggeven. Kort na de uitspraak van het Gerechtshof heeft de koper de motorboot aan een ander doorverkocht zonder eerst de cassatietermijn af te wachten.

De verkoper benaderde daarna het Gerechtshof om de omissie in de uitspraak te herstellen. Echter het Hof meende die uitspraak niet meer te kunnen aanvullen, omdat de motorboot inmiddels was doorverkocht. De verkoper restte niet anders dan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad om het verzuim van het Gerechtshof te herstellen.

De Hoge Raad oordeelde, dat de koper ermee rekening had moeten houden, dat het hier een verzuim van het Gerechtshof betrof en dat hij daarom de doorverkoop van de motorboot eerst met de verkoper had moeten afstemmen. Nu dit niet was gebeurd en de motorboot sowieso niet meer kon worden geretourneerd, dient het Gerechtshof opnieuw te oordelen welke prijs door de verkoper moet worden terugbetaald.

Ook rechters kunnen soms zaken over het hoofd zien. Daarom is het goed dat in hoger beroep kan worden gegaan om de zaak opnieuw te laten beoordelen. In dit geval wordt echter na de terugverwijzing door de Hoge Raad voor de vierde keer de zaak aan een rechterlijk oordeel onderworpen en dat is wel erg veel van het goede voor een motorboot van € 10.000,-.

Voor het arrest van de Hoger Raad, klik hier.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven