Home Hoe ziet een WHOA-traject eruit?

Hoe ziet een WHOA-traject eruit?

Sinds 1 januari 2021 is de WHOA, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, in werking getreden. De WHOA bevat een procedure waarmee ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te reiken, een onderhands akkoord met haar schuldeisers en aandeelhouders tot stand kunnen brengen door homologatie van het akkoord door de rechtbank. In deze bijdrage wordt besproken hoe een WHOA-traject in zijn werk gaat.

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm. Natuurlijke personen die geen beroep of bedrijf uitvoeren en banken en verzekeraars die hun schulden willen herstructureren, kunnen geen gebruik maken van een WHOA-traject. De voorwaarde voor een onderneming om een WHOA-traject aan te vangen is dat de onderneming verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken.

Stap 1 – Aanvang WHOA-traject

Indien de onderneming begint met de voorbereiding van een akkoord, legt zij haar verklaring waaruit dit blijkt ter inzage bij de rechter. Indien de rechtbank het nodig acht, kan hij een WHOA-observator aanstellen, die toezicht houdt op de totstandkoming van een akkoord dat door de onderneming wordt voorbereid.

Verder kunnen de schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging de rechtbank verzoeken een herstructureringsdeskundige te benoemen om een WHOA-traject te starten. Voor het indienen van een dergelijk verzoek is een advocaat nodig.

Stap 2 – Aanbieding akkoord

De volgende stap is het aanbieden van een akkoord door de onderneming of de herstructureringsdeskundige. De onderneming of herstructureringsdeskundige heeft grote vrijheid bij het vormgeven van een akkoord. Bovendien hoeven niet alle schuldeisers bij het akkoord te worden betrokken, maar kan worden gekozen om slechts de rechten van enkele schuldeisers te wijzigen. Voor MKB-schuldeisers bestaat een bijzondere regeling, waarbij geldt dat zij ten minste 20% van hun vordering krijgen uitgekeerd.

Stap 3 – Klassenindeling

Alvorens er wordt overgegaan tot stemming, worden de schuldeisers in verschillende klassen ingedeeld. Daarbij worden schuldeisers met een vergelijkbare positie in een zelfde klasse geplaatst. De klassenindeling wordt gemaakt door de onderneming of herstructureringsdeskundige die het akkoord aanbiedt. Bij de indeling moet daarbij worden gelet op de rechten die een schuldeiser of aandeelhouder in faillissement zou hebben, de rechten die een schuldeiser of aandeelhouder op basis van het akkoord krijgt aangeboden en de rang van de schuldeiser.

Stap 4 – Stemming akkoord

De stemming omtrent het akkoord kan zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. De onderneming of herstructureringsdeskundige bepaalt op welke manier er gestemd wordt. Er wordt per klasse gestemd, waarbij geldt dat een klasse met het akkoord heeft ingestemd, indien twee derde van het vertegenwoordigde kapitaal binnen een klasse voor stemt.

Stap 5 – Homologatie akkoord

Als alle klassen voor het akkoord hebben gestemd, moet de onderneming of de herstructureringsdeskundige een homologatieverzoek indienen bij de rechter om de tegenstemmende minderheid binnen die klassen te binden aan het akkoord. Voor indiening van een dergelijk verzoek is een advocaat nodig.

Verder kan de onderneming of herstructureringsdeskundige de rechtbank verzoeken tot homologatie, indien ten minste één klasse van schuldeisers heeft ingestemd met het akkoord. De rechter kan een verzoek tot homologatie afwijzen op grond van de wettelijke algemene en aanvullende afwijzingsgronden.

Heeft u een specifieke vraag over de WHOA, of wilt u begeleid worden bij een WHOA-traject. Neem dan gerust contact op met Hans Hendriks, Zorana Koria, Thom Roelen of Mieke Stap.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven