Home Zijn ook dochtermaatschappijen verzekeringnemer?

KBS

Zijn ook dochtermaatschappijen verzekeringnemer?

Deze vraag stond centraal in het arrest van de Hoge Raad van 27 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1558).

Een ondernemer exploiteerde een groothandel in poot- en consumptieaardappelen via een drietal aan elkaar gelieerde vennootschappen, respectievelijk een holding en twee dochters (X en Y). In 2005 werd deze onderneming beëindigd, waarna dochter Y in opdracht van dochter X een aantal loodsen aan derden verhuurde (als opslagruimte voor particulieren en voor boten). Vervolgens werd met ingang van 1 januari 2006 de aansprakelijkheidsverzekering aangepast. De holding werd als verzekeringnemer opgegeven en als verzekerd risico de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in de hoedanigheid van “eigenaar/exploitant van een uitzendbureau, tevens verhuur van onroerend goed”. In 2007 brak brand uit in twee loodsen. In die loodsen bevonden zich spullen van huurders. De huurders hielden dochter Y aansprakelijk voor hun schade als gevolg van de brand. Dochter Y claimden deze schade onder de verzekering van de holding, maar de verzekeraar gaf niet thuis. Terecht?

Volgens de rechtbank, het hof en uiteindelijk ook de Hoge Raad wel. De verzekeraar behoefde niet te begrijpen dat mede dekking werd verzocht voor de activiteiten van de twee dochters als verhuurder respectievelijk eigenaar van opslagruimte aan particulieren en van opslag van boten. De achtergrond van de wijziging van de verzekering (andere bedrijfsactiviteiten), de berekening van de premie op basis van de totale (dus niet separate) omzet van de holding en de dochters en de bijschrijving van de dochters als verzekeringnemer (zonder premieverhoging) per 1 januari 2009 maken dit niet anders. De verzekeraar mocht bovendien afgaan op de verstrekte informatie en behoefde – als redelijk handelende verzekeraar – geen nadere informatie in te winnen. Tot slot werd het weigeren van dekking ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar geacht. Overigens kan er wel reden zijn voor premierestitutie als premie is geïnd voor een risico dat niet heeft bestaan.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven