Home Hulp bij zelfdoding: het mag niet

KBS

Hulp bij zelfdoding: het mag niet

Het verlenen van hulp bij zelfdoding is strafbaar. En hoewel zich maatschappelijk de lijn lijkt af te tekenen dat stervenshulp mogelijk zou moeten zijn voor mensen, die hun leven voltooid achten, heeft het Hof Den Bosch onlangs stevig uitgehaald door aan Albert Heringa een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden op te leggen voor hulp bij de zelfdoding van zijn (stief)moeder in juni 2008.

De 99-jarige vrouw was niet ziek maar vond haar leven voltooid en wilde niet meer verder. Zij leed aan hartfalen, had ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. Haar huisarts begreep haar wens, maar vond dat hij haar daarbij niet behulpzaam kon zijn. Heringa besloot haar te helpen bij haar zelfgeregisseerde dood en gaf haar de benodigde medicatie. Fragmenten van dit proces werden gefilmd, en die film werd op tv uitgezonden.

Kort na de uitzending van de film in 2010 werd het overlijden onderzocht en volgde een strafzaak tegen Heringa. Heringa heeft zich in de strafzaak beroepen op noodtoestand, een vorm van overmacht, omdat de huisarts weigerde en hij zich moreel verplicht voelde zijn moeder te helpen. Er volgde een procedure bij Rechtbank, Hof en Hoge Raad, en daarna een (voorlopig) laatste oordeel van het Hof Den Bosch van 31 januari 2018: het Hof is van oordeel dat geen sprake was van een conflict van plichten (noodtoestand), zodat Heringa geen beroep op overmacht in de zin van noodtoestand toe komt.

Zelfs legde het Hof Den Bosch hem een tweemaal hogere straf op dan door het OM geëist. Reden daarvoor is dat het Hof hem aanrekent dat Heringa na het geven van de medicijnen is weggegaan en zijn moeder alleen heeft gelaten, terwijl ze toen nog leefde. 'Hij heeft zich er niet van verzekerd dat er geen complicaties zouden optreden tijdens het stervensproces', aldus het Hof. 'Dit staat in contrast met de reden die hij voor zijn handelen geeft, namelijk dat hij zijn stiefmoeder niet alleen wilde laten sterven.'

Het Hof neemt het Heringa ook kwalijk dat hij pas twee jaar later 'verantwoording voor zijn handelen heeft afgelegd'. Want pas toen de film was uitgezonden op televisie, werd voor iedereen duidelijk dat zijn moeder geen natuurlijke dood was gestorven.  

Heringa heeft aangegeven in cassatie te zullen gaan.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven