Home IGZ geeft toelichting op nieuwe Leidraad Meldingen 2013

Ernst de Jong

Overig
/

IGZ geeft toelichting op nieuwe Leidraad Meldingen 2013

De hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in een brief van 14 maart 2014 aan de brancheorganisaties een toelichting gegeven op de nieuwe Leidraad Meldingen. Deze leidraad, die in oktober 2013 in werking is getreden, geeft aan hoe de IGZ omgaat met meldingen die aan de IGZ worden gedaan. Het kan dan gaan om wettelijk verplichte meldingen of om vrijwillige meldingen. In de leidraad is ook opgenomen wat de IGZ bij de behandeling van meldingen van zorginstellingen verwacht.

Op de nieuwe leidraad was kritiek uit het veld gekomen, met name vanwege de daarin opgenomen verplichting voor zorginstellingen om bij een melding steeds ook meteen de namen van de betrokken zorgverleners door te geven. Die verplichting is nu minder strikt gemaakt.

De nieuwe leidraad is hier te vinden, de brief van de Hoofdinspecteur hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven