Home Kierewiet?

Ernst de Jong

Overig
/

Kierewiet?

Hoe een gruwelijk misdrijf kan leiden tot een kort geding over de vrijheid van meningsuiting, is te lezen in een kort geding-vonnis van 26 september 2017.

Nadat een zeer ernstig misdrijf, dat de gemoederen in Nederland jarenlang heeft beziggehouden, is opgelost door een bekentenis en andere bewijsmiddelen, ontwikkelt een 'publicist' een complottheorie. Hij valt daarmee ook de nabestaanden lastig en wel in die mate dat zij een kort geding tegen hem starten. Daaraan wordt in een bekend tv-programma aandacht besteed en in dat tv-programma noemt een nog bekendere tv-persoonlijkheid de man 'kierewiet' en spreekt hij uit dat volgens hem de man in een dwangbuis zou moeten worden afgevoerd. 

Dat accepteert de man niet en in kort geding vordert hij een rectificatie. Daaraan legt hij ten grondslag dat de opmerkingen feitelijk onjuist zijn en de indruk wekken dat hij psychisch niet in orde is.

De vordering wordt afgewezen. De rechter schetst het kader waarbinnen de kwestie moet worden beoordeeld. Dat kader is dat een afweging moet worden gemaakt tussen de vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht ter bescherming van eer of goede naam anderzijds. De rechter concludeert onder meer dat het in dit geval niet onrechtmatig is om de man kierewiet te noemen, omdat dat in gegeven omstandigheden voldoende feitelijke basis heeft om niet excessief te zijn, mede omdat de uitingsvrijheid ruimte laat voor provocatie en overdrijving.

De uitspraak is hier te vinden. Weliswaar is de uitspraak geanonimiseerd, maar het kost weinig moeite om de namen in te vullen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven