Home LVVP wint arbitrageprocedure tegen Menzis over normatieve uurtarief

LVVP wint arbitrageprocedure tegen Menzis over normatieve uurtarief

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, bijgestaan door mr. Niels van den Burg, heeft de op 20 februari 2018 ingediende arbitragezaak tegen zorgverzekeraar Menzis gewonnen. De klacht van de LVVP had betrekking op het normatieve uurtarief dat Menzis in de overeenkomst “Basis Generalistische GGZ en/of (niet)klinische Specialistische GGZ 2014” hanteerde en de bedragen die zij op basis van een enkele overschrijding van dit normatieve uurtarief bij verschillende leden van de LVVP heeft teruggevorderd.

In de zorginkoop wordt steeds vaker naast een budgetplafond ook gewerkt met een mechanisme om het aan de zorgaanbieder toekomende honorarium te beperken tot een maximaal uurtarief. In de GGZ introduceerde Menzis in het jaar 2014 een normatief uurtarief, dat achteraf op basis van de gedeclareerde bedragen en bestede tijd werd vastgesteld. In de contracten was opgenomen dat het normatieve uurtarief niet boven een bepaald bedrag mocht komen.

Menzis heeft vanaf 2016 bij diverse leden van de LVVP bedragen terug gevorderd omdat zij achteraf had vastgesteld dat zij een hoger uurtarief hadden gerealiseerd van het door Menzis voorgeschreven normatieve uurtarief. De LVVP kwam hiertegen op, o.a. omdat Menzis destijds in reactie op vragen had aangegeven dat zij alleen zou overgaan tot terugvordering als sprake was van een “overschrijding van het normatieve uurtarief die structureel en systematisch is” en als uit een gesprek met de zorgaanbieder en/of nader onderzoek “het vermoeden bestond dat sprake was geweest van opzet, gericht op upcoding, of van fraude”.

Arbiters zijn – kort gezegd – van mening dat Menzis inderdaad niet gerechtigd is om gelden terug te vorderen wegens een enkele overschrijding van het normatieve uurtarief Menzis is volgens arbiters gebonden is aan de uitleg die zij destijds zelf bij het sluiten van de overeenkomsten aan de leden van LVVP heeft gegeven en kan deze bepalingen achteraf niet anders uitleggen. Menzis mag alleen terugvorderen bij een overschrijding van het normatieve uurtarief als zij kan aantonen dat er sprake is geweest van fraude of opzettelijke upcoding.

Menzis is veroordeeld om de eerder ten onrechte teruggevorderde bedragen terug te betalen aan de leden van de LVVP.

Deze uitspraak toont aan dat het belangrijk is om in een vroegtijdig stadium bij de zorgverzekeraar navraag te doen over de bedoeling die ten grondslag ligt aan de contractuele bepalingen die veelal dwingend worden voorgeschreven en om deze toelichting goed te bewaren.

Voor het arbitrale vonnis op de website van de LVVP, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven