Home Managementovereenkomst eindigt gelijktijdig met ontslagbesluit aandeelhoudersvergadering

KBS

Managementovereenkomst eindigt gelijktijdig met ontslagbesluit aandeelhoudersvergadering

De managementovereenkomst met de B.V. van de directeur kan in de provincies Utrecht, Flevoland en in de regio het Gooi gelijk eindigen met een ontslagbesluit van de statutair directeur op de aandeelhoudersvergadering.

Tot 2005 was het zo dat een ontslagbesluit van een statutair directeur op de aandeelhoudersvergadering vennootschapsrechtelijk alleen de bestuurdersovereenkomst regardeerde. Arbeidsrechtelijk moest tot dan nog altijd apart een einde worden gemaakt aan die relatie, waardoor loonbetalingsverplichtingen konden doorlopen terwijl de bestuurder de bevoegdheid al was ontnomen nog langer de vennootschap te leiden. Voor die nogal ingewikkelde situatie heeft de Hoge Raad in twee arresten van 15 april 2005 (NJ 2005 nummer 484 en 234) de knoop doorgehakt, dat in beginsel slechts één besluit van de aandeelhoudersvergadering nodig is.

Wel bleef een enkele uitzondering bestaan voor de bestuurder, waarvoor een opzegverbod van toepassing is (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid) of waarmee andersluidende afspraken zijn gemaakt. Voor die uitzonderingen kan nog een separate beëindiging van de arbeidsrelatie zinvol zijn. Onduidelijk bleef hoe moest worden omgegaan met het contract met de management B.V., die de bestuurder ter beschikking stelt.

Eind 2013 heeft het Gerechtshof Amsterdam (zie ECLI:NL:GHAMS:2013:3960) zich op het standpunt gesteld, dat de jurisprudentie van de Hoge Raad enkel van toepassing is op een arbeidsrelatie en niet op een (in casu: schriftelijke) managementrelatie met een management B.V. Die managementrelatie zou volgens het Hof nog apart beëindigd moeten worden overeenkomstig hetgeen in de managementovereenkomst is bepaald

Afgelopen zomer heeft Rechtbank Midden-Nederland (bewust) anders geoordeeld over een (mondelinge) managementovereenkomst met een management B.V. De Utrechtse Rechtbank is van mening, dat de jurisprudentie van de Hoge Raad analoog kan worden toegepast op een managementovereenkomst (vonnis d.d. 7 juli 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:2798). Het ontslagbesluit van de aandeelhoudersvergadering houdt tevens (van rechtswege) het einde van de managementovereenkomst in.

Volgens de rechtbank is het aannemelijk, dat het sluiten van de managementovereenkomst enkel was ingegeven door het bestuurderschap, dat de managementovereenkomst geen ruimer bereik heeft dan enkel de bestuurstaken en dat het niet was toegestaan op grond van de managementovereenkomst een andere persoon dan de betreffende bestuurder ter beschikking te stellen.

Het oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland sluit aan bij de wensen in de praktijk om geen twee afzonderlijke besluiten te hoeven nemen. Zolang het echter onduidelijk is of de Hoge Raad de mening van de Utrechtse Rechtbank volgt, is het verstandig zekerheidshalve de managementovereenkomst nog apart op te zeggen als in de managementovereenkomst niet reeds is geregeld dat het ontslagbesluit tevens het einde van de managementovereenkomst tot gevolg heeft. Dit laatste is sowieso aan te bevelen bij nieuw te sluiten managementovereenkomsten.

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven