Home Nieuwe regeling publicatie wachttijden GGZ

KBS

Nieuwe regeling publicatie wachttijden GGZ

Per 1 april 2016 wijzigt de publicatieplicht voor de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Door het verplicht stellen van het publiceren van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beschikbaarheid van keuze-informatie voor de patiënt en verwijzer vergroten.

Sinds 2010 zijn zorgaanbieders binnen de ambulante gespecialiseerde GGZ  door de ‘Regeling publicatie wachttijden ambulante tweedelijns GGZ’ (GG/NR- 100.106) al verplicht wachttijden op hun website te plaatsen. Deze regeling is tot stand gekomen op basis van de definities en afspraken die zijn gemaakt binnen de ‘Werkgroep Wachttijden’. Het hoofddoel van de regeling is de beschikbaarheid van keuze-informatie voor de patiënt en de verwijzer. Tevens kunnen de wachttijden door eenzelfde wijze van publiceren en berekenen goed met elkaar vergeleken worden door de patiënt.

Met de nieuwe regeling, de ‘Regeling publicatie wachttijden GGZ’ (NR/CU-557), wordt de publicatieverplichting van wachttijden uitgebreid naar zorgaanbieders die basis GGZ en intramurale GGZ leveren. Hierdoor heeft de patiënt, ongeacht in welke sector hij of zij geestelijke gezondheidszorg zal ontvangen, altijd inzicht in de wachttijden. Naast informatie over wachttijden worden zorgaanbieders door de nieuwe regeling verplicht algemene informatie over maximaal aanvaardbare wachttijden en wachtlijstbemiddeling te publiceren.

Bij de publicatie van wachttijden moeten zorgaanbieders onderscheid maken tussen aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd. De aanmeldingswachttijd is de wachttijd vanaf het moment dat de patiënt contact opneemt met de zorgaanbieder voor het maken van een afspraak tot het moment dat de intake plaatsvindt. Deze wachttijd moet worden berekend aan de hand van het afsprakenregister. De behandelingswachttijd is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. Hierbij dient de zorgaanbieder steeds het gemiddelde van de afgelopen twee maanden te publiceren. Wanneer een zorgaanbieder (ook) gespecialiseerde GGZ aanbiedt en de wachttijden voor de verschillende hoofddiagnosegroepen uiteenlopen dient de zorgaanbieder deze onderlinge verschillen te vermelden. Vanzelfsprekend kan de daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd in de praktijk voor een individuele patiënt anders uitpakken dan gepubliceerd. De wachtlijstpublicatie is dan ook bedoeld als een zo realistisch mogelijke indicatie.

Naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de regeling wordt gecontroleerd door de NZa. Voor het toezicht op de wachtlijstpublicatie en de daartoe gemaakte berekeningen is het van belang dat zorgaanbieders hun administratie, waaronder het afsprakenregister, goed bijhouden en bewaren.

Voor de regeling van de NZa, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven