Zwaarwegende en steekhoudende bezwaren en het buiten rechte tot stand gekomen deskundigenrapport

13-11-2014

Indien een deskundigenrapport buiten rechte op gezamenlijk verzoek tot stand komt, betekent dat niet dat partijen per definitie aan de inhoud daarvan gebonden zijn. Desalniettemin kan het rapport niet zo maar door partijen en de rechter terzijde worden geschoven. Dit is alleen mogelijk indien een van de partijen steekhoudende en zwaarwegende argumenten tegen het rapport inbrengt. Maar wanneer is daarvan sprake?

 

Deze vraag staat in het PIV Bulletin nr. 5 centraal.

 

Klik hier voor het artikel.

 

Mr. August de Hoogh

anl.dehoogh@kbsadvocaten.nl

Tel. (030) 21 22 867