Home Overdracht medisch dossier bij praktijkovername

KBS

Overdracht medisch dossier bij praktijkovername

Is expliciete toestemming van al uw patiënten vereist voor overdracht van hun medisch dossier, als u voornemens bent uw praktijk over te dragen? Of kunt u volstaan met het informeren van uw patiënten en het geven van gelegenheid tot het maken van bezwaar?

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat niet aan het hanteren van een bezwaarsysteem in de weg. Toestemming vragen aan iedere patiënt is bovendien niet alleen onpraktisch maar kan ook de continuïteit van zorg belemmeren. Een bezwaarsysteem doet ook niet af aan de (rechts)positie van patiënten. Patiënten kunnen (per brief) over de beoogde praktijkovername worden geïnformeerd, waarbij gelegenheid wordt geboden om binnen een redelijke termijn (gangbaar min. 4 weken; in vakantieperiodes 6 tot 8 weken) bezwaar te kunnen maken tegen de overdracht van het dossier. Zonder reactie binnen deze termijn kunnen de dossier aan uw praktijkopvolger worden overgedragen.

Een bezwaarsysteem is ook als uitgangspunt vermeld in de handreiking ‘Overdracht dossiers bij verandering van huisarts’ van de KNMG. In deze handreiking is het volgende vermeld (p. 6) (met toegevoegde onderstreping):
‘In deze handreiking gaat het met name om situaties waarin de patiënt het initiatief heeft genomen om van huisarts te veranderen. In die situaties dient de patiënt uitdrukkelijk toestemming te geven voor de overdracht van het medisch dossier. Dit is anders wanneer sprake is van een overname van de praktijk door een andere huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld wanneer de oude huisarts stopt met zijn praktijkvoering. In dat geval moet de overdragende huisarts de patiënten informeren over deze overdracht en laten weten dat hun dossier naar de opvolger wordt gestuurd. De patiënten moeten een redelijke termijn krijgen (bijvoorbeeld vier weken of zes tot acht weken in vakantieperiodes) voor het maken van bezwaar tegen de dossieroverdracht. Na het verstrijken van deze termijn zonder reactie mogen de dossiers worden overdragen aan de opvolger’.

Eerder heeft ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich bevestigend uitgelaten over het gebruik van een bezwaarsysteem. Voor zover ik weet is hier echter nog geen publicatie aan gewijd. Het verdient de voorkeur als de AP hierin alsnog voorziet.

Heeft u vragen over de overdracht van medische dossiers of wenst u te worden begeleid bij de overdracht van uw praktijk? U kunt contact met mij opnemen via telefoonnummer 030-2122845 of e-mailadres e.luijendijk@kbsadvocaten.nl.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven