Home Overlast in het verzorgingshuis

KBS

Overlast in het verzorgingshuis

Onlangs is een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag gepubliceerd over een toegangsverbod tot een verzorgingshuis. Wat was hier het geval? De broer van een bewoner van het verzorgingshuis zorgde al enige tijd voor onrust. Medewerkers werden geïntimideerd en huisregels werden niet nageleefd. Toen de situatie escaleerde heeft de instelling de broer de toegang tot het huis ontzegd. De broer heeft de voorzieningenrechter verzocht het toegangsverbod onmiddellijk op te heffen, maar kreeg nul op het rekest. Het toegangsverbod bleef in stand.

De rechtbank heeft in het vonnis duidelijk gemaakt dat een instelling als eigenaar of huurder het recht heeft om met uitsluiting van anderen gebruik te maken van zijn/haar gebouw. Daaruit volgt dat de instelling anderen de toegang tot haar gebouw mag ontzeggen. Maar de instelling mag geen misbruik maken van die bevoegdheid. Van misbruik van bevoegdheid kan volgens de rechtbank bijvoorbeeld sprake zijn als bij afweging van belangen zo’n toegangsverbod niet redelijk is. De rechtbank was in dit geval van oordeel dat er geen sprake was van misbruik van bevoegdheid en liet het toegangsverbod in stand.

Er zijn meer uitspraken in soortgelijke zaken die op dezelfde wijze door de rechter zijn beoordeeld. Zo werd in december 2018 een toegangsverbod tot een school (ter vermijding van misverstanden niet een leerling) in stand gelaten. In april 2019 werd een toegangsverbod tot een beschermd wonen voorziening in stand gelaten.

Deze uitspraken zijn voor de zorg belangrijk. Helaas komt het steeds vaker voor dat familieleden van bewoners van een zorginstelling zich misdragen en dat gaat ten koste van de veiligheid van bewoners en personeel en van de kwaliteit van de verleende zorg. Een toegangsverbod is een uiterste middel, maar als er geen minder vergaande maatregelen mogelijk zijn om de orde en rust te handhaven is het toegangsverbod een goed en juridisch houdbaar instrument.

De genoemde uitspraak is te vinden onder ECLI: NL: RBDHA: 2019: 9411

Ruud van der Mark & Ernst de Jong

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven