Home Preferentiebeleid Menzis niet geheel door de beugel

Ernst de Jong

Overig
/

Preferentiebeleid Menzis niet geheel door de beugel

Het farmaceutische bedrijf Novartis heeft een kort geding tegen (onder andere) Menzis Zorgverzekeraar gedeeltelijk gewonnen.

Novartis was in kort geding opgekomen tegen het door Menzis gepresenteerde preferentiebeleid voor 2012. Dat beleid houdt – zeer kort gezegd – in dat bepaalde geneesmiddelen door een zorgverzekeraar wel vergoed worden en andere niet.

Door Menzis waren twee geneesmiddelen van Novartis niet op de preferentielijst voor 2012 geplaatst. Dat komt over het aIgemeen de omzet van de producent niet ten goede, vandaar dat de inhoud van een dergelijke lijst niet zelden ter discussie wordt gesteld. Zie bijvoorbeeld hier en hier. In casu legde Novartis zich niet neer bij het besluit van Menzis.


Novartis boekt in ieder geval voorlopig een succes. Menzis heeft volgens de voorzieningenrechter niet in voldoende mate zorgvuldig gehandeld bij de procedure die tot de preferentielijst heeft geleid. Daardoor heeft Novartis niet de kans gehad de beide geneesmiddelen aan Menzis op te geven. Novartis moet daarom alsnog de gelegenheid krijgen haar apotheekinkoopprijs van de beide geneesmiddelen aan Menzis op te geven en Menzis moet vervolgens op basis daarvan een nieuw besluit nemen. Intussen moet Menzis het preferentiebeleid ten aanzien van de beide geneesmiddelen opschorten en apothekers en artsen daarvan mededeling doen. Voor de volledige uitspraak van de voorzieningenrechter klik hier.  

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven