Home Proceskostenzekerheid van een in het buitenland gevestigde eiser

KBS

Proceskostenzekerheid van een in het buitenland gevestigde eiser

Als een buitenlandse eiser (lees: een rechtssubject zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland) een vordering instelt bij de Nederlandse rechter, dan kan de gedaagde partij van deze eiser vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan zij veroordeeld zou kunnen worden.

Zo een situatie deed zich recent voor bij de Rechtbank Rotterdam. In die kwestie stelden vier vennootschappen die waren gevestigd in Hong Kong en Shanghai een vordering in tegen twee in Nederland gevestigde vennootschappen. Op grond van artikel 224 Rv vorderde één van deze Nederlandse gedaagden – in incident – dat de buitenlandse eiseressen zekerheid moesten stellen voor de eventuele proceskosten en schadevergoeding. Het doel daarvan was om te voorkomen dat als deze gedaagde in het gelijk zou worden gesteld, zij desondanks haar eigen proceskosten moet dragen. Dit omdat een vonnis van de Nederlandse rechter nu eenmaal niet (eenvoudig) in Shanghai dan wel Hong Kong ten uitvoer kan worden gelegd.

De Rechtbank Rotterdam ging daarin mee. Eiseressen waren dus gehouden om zekerheid voor de proceskosten te stellen. Dan is uiteraard nog wel de vraag op welke wijze er zekerheid moet worden gesteld. De rechtbank overwoog daaromtrent dat aansluiting moet worden gezocht bij artikel 6:51 BW, maar liet de wijze waarop verder aan partijen zelf over:
“Het ligt in de rede dat de advocaten van partijen hierover met elkaar in overleg treden en afspraken maken over een adequate wijze van zekerheidsstelling waarbij wordt voorkomen dat (door een van partijen) nodeloze kosten dienen te worden gemaakt.”

Is het nu zo dat van iedere buitenlandse partij zekerheid kan worden verlangd? Nee, dat is niet het geval. Op grond van artikel 224 lid 2 Rv gelden er enkele uitzonderingen. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen verplichting tot zekerheidstelling als dit specifiek voortvloeit uit (internationale) verdragen of als het op grond van een verdrag mogelijk is om de  kostenveroordeling in het buitenland ten uitvoer te leggen. Meer weten over de proceskostenzekerheid? Neem contact met ons op.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven