Home (Regio)maatschappen en aanmerkelijke marktmacht

(Regio)maatschappen en aanmerkelijke marktmacht

Minister Schippers is op 20 december jl. in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op het voorstel van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) om de transparantie ten aanzien van regiomaatschappen te vergroten en mogelijk te maken dat een (regio)maatschap los van het ziekenhuis kan worden aangepakt via het toepassen van het Aanmerkelijke Marktmacht instrument en in het uiterste geval door de NZa kan worden ontbundeld.

Onder aanmerkelijke marktmacht wordt verstaan de positie van een of meer zorgaanbieders of ziektekostenverzekeraars om alleen dan wel gezamenlijk de ontwikkeling van daadwerkelijke concurrentie op de Nederlandse markt of een deel daarvan te kunnen belemmeren door de mogelijkheid zich in belangrijke mate onafhankelijk te gedragen van:
a. zijn concurrenten;
b. ziektekostenverzekeraars, indien het een zorgaanbieder betreft;
c. zorgaanbieders, indien het een ziektekostenverzekeraar betreft, of
d. consumenten.

Het advies van de NZa om in de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) ook (regio)maatschappen onder de definitie van zorgaanbieder te brengen, neemt de Minister over. Het wetsvoorstel tot wijziging van de WMG zal naar verwachting in het voorjaar van 2014 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Bij de wijziging zal worden opgenomen dat naast zorgaanbieder(s) en verzekeraar(s) ook ‘een organisatorisch verband van zorgaanbieders’ kan beschikken over aanmerkelijke marktmacht in de zin van artikel 48 en 49 WMG. Dit maakt het mogelijk dat de NZa kan optreden tegen de (regio)maatschap die een aanmerkelijke marktmacht bezit. Met voornoemde wijziging valt de (regio)maatschap straks ook onder de zorg specifieke fusietoets van artikel 49a WMG e.v. die bij wet van 27 november jl. is aangenomen.

Daarnaast zal in het wetsvoorstel tot wijziging van de WMG aan de NZa de bevoegdheid worden toegekend om, conform het advies van de NZa, in het uiterste geval een partij met aanmerkelijke marktmacht te ontbundelen. Hoewel het ontbundelen van private samenwerkingen is een zwaar instrument, acht de Minister een dergelijk zwaar middel gerechtvaardigd om de concurrentie in de zorg, in het belang van de patiënt, te waarborgen.
 

Klik hier voor de brief van Minister Schippers.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven