Home Schade en looptijd

Schade en looptijd

Wanneer iemand een ongeval overkomt waarvoor een ander aansprakelijk is, is het vaak lastig om te bepalen hoe het leven van de gekwetste zonder ongeval zich zou hebben ontwikkeld. Om de schade die iemand door een ongeval lijdt vast te stellen moet immers een vergelijking worden gemaakt tussen de situatie met ongeval en de hypothetische situatie zonder ongeval. Daarbij komt het in de regel aan op redelijke verwachtingen omtrent toekomstige ontwikkelingen

In deze zaak was een werknemer een bedrijfsongeval overkomen waarbij hij slechts licht lichamelijk letsel had opgelopen. De werknemer had echter ernstige psychische klachten ontwikkeld, waardoor hij volgens zijn stelling geen loonvormende arbeid meer kon verrichten.

Het hof had de looptijd van de schade wegens verlies aan verdienvermogen in de tijd beperkt onder de motivering, dat nu de werknemer op relatief gering letsel had gereageerd met een ernstige psychische reactie, het aannemelijk is dat de werknemer op enig ander moment in zijn leven – en in ieder geval uiterlijk omstreeks 55-jarige leeftijd – op eenzelfde wijze zou hebben gereageerd op een al dan niet ernstig life event.

Dit oordeel vond bij de Hoge Raad – de hoogste civiele rechter – geen genade. Wil de rechter de looptijd van een vordering als deze bekorten, dan dient dit aan de hand van concrete op het geval toegespitste omstandigheden te worden gebaseerd en niet op grond van algemeenheden. Dat de door het hof geraadpleegde deskundigen niet uitsloten dat de werknemer in de toekomst ook bij andersoortig letsel of andere stressvolle omstandigheden een dergelijk ernstige psychische reactie ‘zou kunnen’ laten zien is volgens de Hoge Raad onvoldoende. Het hof had volgens de Hoge Raad de looptijd van de schade dan ook op basis van onjuiste uitgangspunten bekort.

Deze zaak laat zien dat goede dossierkennis en het verzamelen van relevante informatie van belang is om met succes te kunnen bepleiten dat de looptijd van een vordering wegens bijzondere omstandigheden wel of niet dient te worden beperkt of bekort.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven