Home Marktwerking en mededinging

Marktwerking en mededinging

Het mededingingsrecht heeft als doel te zorgen dat ondernemingen op eerlijke wijze met elkaar concurreren en samenwerken. Daarbij is van belang dat de samenwerking de concurrentie niet onnodig beperkt. De Mededingingswet reguleert die samenwerking door afspraken tussen ondernemers die ertoe strekken of het gevolg hebben dat mededinging merkbaar wordt beperkt, verhinderd of vervalst te verbieden (kartelverbod). Daarnaast stelt de Mededingingswet beperkingen aan ondernemingen met een economische machtspositie (verbod van misbruik van economische machtspositie) en geldt een concentratietoezicht bij bepaalde fusies, bedrijfsovernames of joint ventures.

Marktwerking in de gezondheidszorg

Met de marktwerking in de zorg speelt ook het mededingingsrecht een belangrijke rol. Wij adviseert onze cliënten in de zorg o.a. over:

 •   het maken van (samenwerkings)afspraken met (potentiële) concurrenten;
 •   het maken van specialisatieafspraken;
 •   fusies of bedrijfsovernames;
 •   uitwisseling van informatie;
 •   de positie van beroepsverenigingen;
 •   de zorgspecifieke fusietoets;
 •   staatssteun;
 •   de vorming van regiomaatschappen;
 •   de marktmacht van zorgverzekeraars;
 •   selectieve inkoop door zorgverzekeraars;
 •   het vormen van (zorg)coöperaties;

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven