Home Materiële controle

Materiële controle

De aankondiging van een materiële controle of een fraudeonderzoek kan grote gevolgen hebben voor een zorgaanbieder. De wetgever heeft aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten vergaande bevoegdheden toegekend, die onder omstandigheden ook een doorbreking van het medisch beroepsgeheim kunnen meebrengen. Voor een zorgaanbieder is het van groot belang om tijdig duidelijkheid te verkrijgen over de aard en omvang van het uitgevoerde onderzoek en of aan de daarvoor geldende wettelijke voorwaarden is voldaan. Meewerken aan een onderzoek kan verplicht zijn. Minder bekend is dat het in andere gevallen juist niet is toegestaan. De financiële gevolgen van een terugvordering kunnen bijzonder groot zijn (soms zelfs leiden tot faillissement).

Wordt u met een dergelijk onderzoek geconfronteerd? Neemt u gerust contact met ons op. Bij KBS Advocaten zijn specialisten op dit terrein werkzaam die u ter zake kunnen adviseren en bijstaan.

Nieuws & kennis

Ook interessant?

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven