HomeSpecialismenOverheidstoezicht

Overheidstoezicht in de zorg

image description

 

 

Contactpersonen:
Mascha Bots
Jurriaan Verduijn

Zorginstellingen en zorgaanbieders hebben te maken met diverse specifieke wetten en regels. Denk aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), maar ook de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Geneesmiddelenwet (Gmw) en de Mededingingswet (Mw).

Op de naleving van de wet– en regelgeving wordt toegezien door daartoe door de overheid aangestelde externe toezichthouders, als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Bij overtreding kunnen de toezichthouders handhavend optreden. Daarbij kunnen diverse sancties worden opgelegd, zoals een bevel of een maatregel, een last onder dwangsom of een boete.

Mocht u vragen hebben over extern toezicht of wordt u met handhaving geconfronteerd: neemt u gerust contact op. Bij KBS Advocaten zijn specialisten werkzaam die u kunnen adviseren en bijstaan.

Onze mensen

Bij deze mensen ben je aan het juiste adres

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
  • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.