Home Privacy

Privacy

KBS Advocaten beschikt over verschillende specialisten op het gebeid van privacy- en gegevensbescherming in de zorg. Onze advocaten houden de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in de gaten. Zo adviseren zij regelmatig over tal van privacygerelateerde onderwerpen waarmee instellingen en ondernemingen in de zorg mee te maken hebben of kunnen krijgen, bijvoorbeeld over:

  • het formuleren van een op de zorgpraktijk gericht privacybeleid;
  • het treffen van passende organisatorische en technische maatregelen, in overeenstemming met toepasselijke Nen-normen (7510, 7513 en 7515);
  • het uitwisselen van medische gegevens tussen samenwerkende zorginstellingen/-verleners onderling en/of via zorginfrastructuren als het Landelijk Schakelpunt (LSP),  private EPD’s en patiëntportalen;
  • het sluiten van verwerkersovereenkomsten met externe dienstverleners (zoals een cloud-leverancier, automatiseerder en administratiekantoor);
  • het bijhouden van een verwerkings- en datalekkenregister;
  • het al dan niet melden van datalekken aan de AP en betrokkenen;
  • het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA);
  • het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG);
  • hoe om te gaan met verzoeken van betrokkenen (zoals patiënten en werknemers) tot onder meer inzage, rectificatie, vernietiging en overdracht van (bijzondere) persoonsgegevens (uit het medisch of personeelsdossier) of tot beperking van of bezwaar tegen de verwerking van deze gegevens.

Zorgaanbieders met vragen over privacy- en gegevensbescherming of de AVG zijn bij ons dan ook aan het juiste adres.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven